​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Økt støtte til standardiserte tobakkspakningerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/okt-stotte-til-standardiserte-tobakkspakningerØkt støtte til standardiserte tobakkspakninger18.09.2017 07:42:25
- Flere bør ta influensavaksinehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/-flere-bor-ta-influensavaksine- Flere bør ta influensavaksine15.09.2017 07:42:32
Helsestasjon for ungdom: Tilgjengelighet og psykisk helse sentralt i ny retningslinjehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsestasjon-for-ungdom-tilgjengelighet-og-psykisk-helse-sentralt-i-ny-retningslinjeHelsestasjon for ungdom: Tilgjengelighet og psykisk helse sentralt i ny retningslinje13.09.2017 08:30:00

 

 

INKO-konferanse 2017: Arbeidsinkludering og helsehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/inko-konferanse-2017-arbeidsinkludering-og-helseINKO-konferanse 2017: Arbeidsinkludering og helseThon Hotel Oslo Airport, Gardermoenstring;#18.-20.string;#SEPTEMBER
Kurs i kommunikasjon og sosiale medier for frisklivssentralerhttps://helsedirektoratet.no/konferanser/kurs-i-kommunikasjon-og-sosiale-medier-for-frisklivssentralerKurs i kommunikasjon og sosiale medier for frisklivssentralerStatens hus, Prinsens gt. 1, Trondheimstring;#19.string;#SEPTEMBER
Kontaktkonferansehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/kontaktkonferanseKontaktkonferanseHelsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslostring;#21.string;#SEPTEMBER