Trening og fysisk aktivitet ved muskelsykdommer

Treningsråd til voksne med muskelsykdom

Heftet er oversatt og bearbeidet til norske forhold av Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander ved Oslo Universitetssykehus, i samarbeid med Forening for muskelsyke, Sjelden.no og Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge ...
Les mer…

Fysioterapi og fysisk aktivitet ved muskeldystrofi og Pompes sykdom

Spesialfysioterapeut og kommunikasjonsrådgiver, Hanne Ludt Fossmo, og fysioterapeut Gry Cecilie Dalby, snakker i dette foredraget om fysioterapi og fysisk aktivitet ...
Les mer…

Strategisk satsing på fysioterapeuter ved Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)

Fysioterapeuten er en viktig ressurs for å bedre livssituasjonen til pasienter med progredierende nevromuskulære muskelsykdommer. NMK har derfor kunnskapsspredning/deling som strategisk satsingsområde for fysioterapeuter som jobber innenfor feltet ...
Les mer…

Sonja og Lise på idrettskonferansen for funksjonshemmede

Den første nasjonale idrettskonferansen for funksjonshemmede ble arrangert 5.-7. november 2011 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Konferansen rettet seg inn mot særforbund, særkretser, idrettslag, idrettskretser, trenere, ledere, utøvere, foreldre og andre engasjerte aktører ...
Les mer…
FFM 40 år