Samlivskurs – leve sammen

I dette prosjektet har FFM systematisert noen av de erfaringen vi har gjort så langt, og laget et studiemateriell som kan brukes av våre medlemmer og andre. 

Prosjektet ble gjennomført med midler fra Bufdir i 2015/2016 av prosjektleder Laila Bakke.

Veien til et selvstendig liv

Norges Handikapforbund har laget en BPA-verktøykasse som grundig beskriver BPA-ordningen, rettigheten i lovverk og rundskriv, sakbehandling og klageprosessen Veien til et selvstendig liv Alle som lever sammen har opplevd at partneren … Les mer >>

Foreldrerollen

Når man blir voksen og finner en partner så kommer ofte ønske om å få barn. Det ligger i genene våre å reprodusere oss, føre slekten videre.

Familie

I vår kultur har vi et ideal hvor den lykkelige kjernefamilien består av mor, far og to barn. Dette idealet vokste fram i begynnelsen av forrige århundre, hvor far ble den utearbeidende forsørgeren og mor gikk hjemme med barna.

Leve lykkelig til sine dagers ende…

Vi ønsker å leve lykkelig alle dager til ende, som i eventyrene. Dessverre blir det ikke alltid slik. I de fleste forhold går det litt opp og ned. Vi kan innimellom lure på hvordan «alle andre» får det til, og ikke vi.

Tre nøkler

I samlivskurset «Din for evig» (utarbeidet av Modum bad) får vi tre nøkler som er viktige for alle som vil fortsette å være et par.