Rettigheter

Her finnes oversikt over Lovverk, tiltak/støtteordninger som  kan være aktuelle for muskelsyke og deres familier.
Vi gjør oppmerksom på at FFM ikke har juridisk kompetanse, ved spørsmål om velferdsrettigheter – ta kontakt med
FFOs rettighetssenter – et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Ved spørsmål om lovverket, ta kontakt med Lovdata

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

Hvis du har hatt opplevelser i helse- og sosialtjenesten som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med pasient- og brukerombudet i fylket der du bor. Pasient- og brukerombudet kan gi deg informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende.

Ombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre. De kan også bistå med å kontakte tjenestene, skrive brev og formulere en klage dersom det er nødvendig. Bistanden er gratis.

Kommunen

NAV

Lovverk

Skole / utdanning