Respirasjonsbehandling

Denne siden vil inneholde forskjellige artikler om respirasjon.

PUST, e-læringsprogram om bruk av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Målgruppe er brukere, assistenter, familie og helsepersonell som arbeider i kommune- og spesialisthelsetjenesten som har liten erfaring med brukere med pustemaskin. Kurset er lagt ut på Sjelden.no, og handler også om det å vokse opp og leve med en sjelden diagnose, om helhetlig ivaretakelse og brukerstyring av egen hverdag. Er du bruker av LTMV vil du i tillegg få en individuell tilpasset praktisk opplæring.