Nye medisiner

FFMs arbeidsgruppe for nye medisiner startet opp i slutten av 2020 etter vedtak på Landsmøtet, og  er en viktig prioritering for FFM fremover.
Arbeidsgruppen skal blant annet holde FFM oppdatert på informasjon om nye medisiner og behandlingsmetoder, være en informasjonskilde for FFM og kvalitetssikre den informasjonen som gjøres tilgjengelig for våre medlemmer.

Medlemmer i arbeidsgruppen for nye medisiner:
Ingeleiv Haugen,leder for arbeidsgruppen
Patricia Melsom ,SST
Karin Elizabeth Kristiansen, FFM Buskerud
Malin Fredrikke Pedersen, FFMU
Line Wåler, FFM og sekretær for gruppen

Faglige rådgivere:
Tidl. Overlege og professor, OUS, Seksjon for klinisk genetikk Arvid Heiberg
Overlege Petter Schandl Sanaker, Avdelingssjef Nevrologisk avd. Haukeland sykehus
Overlege PhD Sean Wallace, Barneavd for Nevrofag OUS-Rikshospitalet

Mandat arbeidsgruppe for nye medisiner
Har du spørsmål eller innspill til arbeidsgruppen? Send e-post til line.waaler@ffm.no

 

[pt_view id=”61761734ng”]