Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Riktige lenker sparer tid og krefter

Vi vet at mange bruker mye tid på å finne frem til riktig informasjon. Vi har samlet linker som vi ser på som nyttige. Kommer du over en interessant link så send den til oss; slik kan vi hjelpe hverandre.

Min Store Dag (MSD) har som formål å virkeliggjøre drømmer til vanskeligstilte, funksjonshemmede og alvorlig syke barn i Norge i aldersgruppen 3-18 år.
Gå til nettsted

FFM er medlem av paraplyorganisasjonen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjonen (FFO)

FFO er Norges største paraplyorganiasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. Ta kontakt med FFOs rettighetssenter hvis du har spørsmål av juridisk art eller lignende.

Gå til nettsted

Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. NHF organiserer ca. 20 000 medlemmer.
Gå til nettsted

Norsk nevrologisk forening

Gå til nettsted

Helse Nord

Helse Nord (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard.

Gå til nettsted

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge tilbyr pasientbehandling ved fem helseforetak: St.Olavs Hospital, Helse Sunnmøre, Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag. I tillegg driver vi Rusbehandling Midt-Norge, Sykehusapotekene, Helsebygg og HEMIT.

Gå til nettsted

Helse Vest -RHF

Helse Vest – RHF har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Gå til nettsted

Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak), med underliggende datterselskaper.

Gå til nettsted

Her finner du linker til helseforetak hvor du vil finne nærmere oversikt over de enkelte landsdelers rehabiliteringssentre.

Søknader om rehabiliteringsopphold må gå gjennom det regionale helseforetak dvs. Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest, Helse Øst, og Helse Sør. Fastlegen fyller ut søknadsskjemaet sammen med søker, og sender det videre til det regionale helseforetak som vil foreta valg av rehabiliteringsinstitusjon.

Rehabilitering i Helse Midt-Norge

Gå til nettsted

Rehabilitering i Helse Nord

Gå til nettsted

Rehabilitering i Helse Sør-Øst

Gå til nettsted

Rehabilitering i Helse Vest-RHF

Gå til nettsted

Stor-Oslo Helsesportlag

Er et idrettslag for alle mosjonister som legger forholdene til rette for fysisk funksjonshemmede.

Gå til nettsted

Oslo Handicapidrettslag

Aktiv fritid for alle.Oslo handicapidrettslag er et byomfattende idrettslag som har tilbud til fysisk funksjonshemmede i alle aldre i en rekke forskjellige idretter.

Gå til nettsted

Brosjyre om inkluderende idrett

Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite (NIF) har utarbeidet en brosjyre om hvordan idrettslagene kan inkludere personer med nedsatt funksjonsevne.

Gå til nettsted

Her finner du noen interessante nettsteder i utlandet

Action duchenne

Action duchenne: gruppe i Storbritannia

Gå til nettsted

Hjemmesiden til Stephen Hawking som har diagnosen ALS

Gå til nettsted

Muscular Dystrophy Canada

Den canadiske foreningen for muskelsyke

Gå til nettsted

Muskelsvindfonden

Vår danske søsterforening

Gå til nettsted

NSH – Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor

NSH – Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor er en nordisk institusjon som hører til det Nordiske ministerrådet. Her finner du mange spennende prosjekter og også tidsskriftet «för alla» som kan lastes ned.

Gå til nettsted

RBU

Riksforbundet for rørelseshindrade barn- og ungdommar (Sverige)

Gå til nettsted

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Spesialsykehus i Danmark

Gå til nettsted

SMA Amerika

Gå til nettsted

Treat-NMD

Neuromuscular Network

Gå til nettsted

Et hyggelig, amerikansk nettsted for kronisk syke

Her finner du morsomme historier, tips, butikk etc. Nettstedet anbefales på det sterkeste av et FFM-medlem!

Gå til nettsted

Hjelpemidler

Ergostart.no er en uavhengig internettportal som i første rekke skal gi tilgang til hjelpemidler for funksjonshemmede. Nettstedet er anerkjent av Rikstrygdeverket. Ergostart.no er startet av foreldre som selv har funksjonshemmede barn.
Gå til nettsted

Tragisk

Morsomt nettsted som anbefales av et FFM-medlem

Gå til nettsted

Dokumentasjonssentre skal øke kunnskapsgrunnlaget om situasjonen og samfunnsutviklingen for funksjonshemmede.

Pasientsikkerhetskampanjen 2011 – 2013

Pasientsikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser.
Gå til nettsted

Helsebibliotek

Helsebiblioteket er en elektronisk formidlingskanal for oppdatert faglig kunnskap fra norske og internasjonale fagmiljøer. Med oppdatert faglig kunnskap menes bl.a. ny forskning, oppsummert forskning, nasjonale faglige råd og retningslinjer fra offentlige myndigheter, veiledninger, råd og prosedyrer utarbeidet av anerkjente fagmiljøer. Sosial- og helsedirektoratet og de fem regionale helseforetakene er eiere av Helsebiblioteket, som driftes av og i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Gå til nettsted

Matvaretabell

Nettsiden er for alle som er interessert i hvor mye energi og næringsstoffer det er i maten vi spiser. Her er det mulighet for å sammenligne matvarer. På nettsiden finner du fullstendig informasjon om matvarenes innhold.
Gå til nettsted

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet,religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.
Gå til nettsted

Her finner du linker til forum og nettsteder for muskelsyke.

Alltid Litt Sterkere

Organisasjonen for de med sykdommen ALS
Gå til nettsted

Blogg – ALS Norsk Støttegruppe

ALS Norsk Støttegruppe skrives og drives av oss som er likemannskontakter for ALS i Norge og har erfaringer som pårørende. Siden oppdateres med informasjon og nyheter etter hvert som det blir tilgjengelig. Vi samarbeider med Forskningsfondet i FFM (Foreningen for muskelsyke) og FFM.
Gå til nettsted

CMT forum

Her finner du forum for de med diagnosen CMT.
Gå til nettsted

Familienettet

Dette er et nettsted for alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne enten det dreier seg om barn som har funksjonsvansker, funksjonshemming, psykiske vansker eller kronisk sykdom.
Gå til nettsted

Informasjon om tilgjengelighet i offentlige bygg

Gå til nettsted

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, språk, religion, seksuell orientering og alder.
Gå til nettsted

Mitokondrieforeningen

Mitokondrieforeningen er en landsdekkende foreningen som ble stiftet 8. juni 2007. Foreningen har som mål:

  • Opplyse og spre kunnskap om mitokondriesykdommer
  • Samle alle norske pasienter med diagnosen mitokondriesykdom
  • Støtte pasienter med mitokondriesykdom og deres pårørende ved:
    – Råd og veiledning
    – Likemannsarbeid
  • Arrangere møter, foredrag, og/eller sammenkomster for medlemmer og pårørende Alle som har en mitokondriesykdom eller pårørende kan søke om å bli medlem i foreningen.

Gå til nettsted

NASPA

NASPA er en landsforening for mennesker med diagnosene Hereditære Ataksier (HA) og Hereditære Spastiske Parapareser (HSP), deres pårørende og an…
Gå til nettsted

Rarelink

Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Gå til nettsted

Click to listen highlighted text!