Habilitering og rehabilitering

Definisjon av habilitering og rehabilitering

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.«

Les hele forskriften her www.lovdata.no

Nasjonal veileder om Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

 

​Informasjonstelefonen er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester.Det er de regionale koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering i hver helseregion som samarbeider om drift og betjener informasjonstelefonen.

Telefontjenesten betjenes av helsepersonell, og den er områdestyrt slik at du kommer til den Regionale koordinerende enhetene i den regionen du ringer fra. Du kan ringe 800 300 61 å få snakke med en av pasientkontaktene.