God skole

Med denne informasjonen ønsker Foreningen for Muskelsyke å bidra til at elever med funksjonshemning kan få en bedre skolehverdag. Vi har samlet informasjon om rettigheter elever har når skolehverdagen skal tilrettelegges og hvordan disse kan brukes praktisk.

Du  møter fem jenter som forteller hva som er viktig for dem i hverdagen. Ine og Nora går på barneskolen mens Oda går på ungdomskolen. Lene ser tilbake på sin skolehverdag og deler sine erfaringer med oss. Du får også møte Mariell, som går på videregående. Hun har en del tanker om hva som er viktig å tenke på når du skal over til videregående skole.

God skole informasjonen er samlet i en brosjyre som kan bestilles ved å ta kontakt med FFM kontoret: ffm @ ffm.no.

Last ned i pdf: God skole.PDF

Ine

Ine er ei jente på 6 år som startet i 1. klasse høsten 2014. Foreldrene opplever at de har blitt tatt godt imot og at skolen er genuint interesserte i å bidra til at Ine får en god skolehverdag. ...

Nora 8 år

Nora går i 3 klasse på en barneskole i Os kommune.  Hun kan gå korte avstander innendørs. Det er vanskelig ...

Oda

Oda fra Trondheim er 13 år og går i 7 klasse. Hun har personlige assistenter som er ansatt i Uloba. Assistenten kommer hjem til henne hver morgen hvor hun får hjelp til morgenstell og pustehjelp. På skolen har Oda rett til spesialpedagogisk hjelp tilsvarende 9 timer i uken. Disse timene er fordelt utover hele uken hvor Oda jobber sammen med en spesialpedagog. ...

Mariell

En ny start for Mariell Mariell er 22 år og vokst opp i Tromsø. Der har hun gått i barnehage ...

Lene

Lene forteller at hun tidlig i skoleløpet var klar over at hun ikke var som sine jevnaldrende. Foreldrene hennes var svært opptatt av at hun skulle få den hjelpen hun trengte.  ...

Overgang fra barnehage til skole og fra skole til skole

For barn som har behov for spesiell tilrettelegging er det ekstra viktig at overgangene blir tatt på alvor og nøye planlagt. Overgangene kan være kritiske, og det får store følger dersom de ikke blir gjennomført på en god måte ...

Habiliteringstjenesten for barn (HABU)

HABU tilbyr en tverrfaglig innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet gjennom utredning, diagnostikk, behandling og tiltak for barnet. Målgruppen for HABU er barn som har en funksjonshemming. HABU kan utrede hvilke behov barnet har før det begynner på skolen ...

Individuell plan (IP) og individuell opplæringsplan (IOP)

To viktige verktøy for å få på plass en god skolehverdag. Fordelen med å ha en IP er at fagfolk knyttet til barnet samles med jevne mellomrom i en ansvarsgruppe. Da er det vanskeligere for den enkelte enhet å fraskrive seg ansvar, og fagfolk får et helhetlig bilde av behovene til barnet og familien. Ansvarsgruppemøter er et fint verktøy for å få et helhetlig tjeneste tilbud, slik Nora har fått i forhold til assistanse hjemme og på skolen ...

Hjelpemidler

Ine og de andre barna i brosjyren har fått tilgang til hjelpemidler som bidrar til å lette hverdagen og skolegangen. Regelverket skiller mellom læremidler og hjelpemidler ...