Ernæring ved muskelsykdommer: spiseproblemer – overvekt – undervekt – fordøyelse

ERNÆRING I FORBINDELSE MED MUSKELSYKDOMMER ER ET VIKTIG TEMA SOM DET ER SKREVET RELATIVT LITE OM, BÅDE I NORGE OG INTERNASJONALT.

Muskelsykdommer kan påvirke både svelging, tygging, fordøyelse og energibehov som igjen kan gå utover både sosiale og fysiske aspekter ved livet. Det finnes mange typer muskelsykdommer som fører til forskjellige typer ernæringsproblemer. Noen spiser mindre fordi det blir for vanskelig å få i seg nok mat, andre får store bevegelsesvansker som fører til mangel på mosjon og dermed til at det blir en utfordring å holde vekten. En krevende hverdag gjør at mange tyr til lettvinte løsninger som kan føre til feilernæring. Det er derfor ekstra viktig med et godt og riktig sammensatt kosthold når man har en muskelsykdom

Les mer i Artikkel fra Muskelnytt nr 4-06 om Mat og Muskler

Alle universitetssykehusene og de fleste større norske sykehus har ansatt kliniske ernæringsfysiologer.

Artikler om ernæring på frambu.no