Tissetanker

Som muskelsyk er det viktig å finne løsninger som forenkler hverdagen.
Spørsmål og essensen av svarene om tissing

Vi i prosjektet vil gjerne legge til rette for at personer med nevromuskulære sykdommer, deres assistenter, pårørende og fagfolk skal finne informasjon som de kan kjenne seg igjen i eller ha nytte av. Det er mange spørsmål knyttet til det å tisse. Nedenfor (last ned vedlegget) er noen, med essensen av svarene som ble gitt av deltakerne på samlingene.

Bare Pisspreik – Spørsmål med essensen av svarene 2010