Prosjektinformasjon

Prosjekt Bare pisspreik er gjennomført i regi av Foreningen for Muskelsyke og finansiert av ExtraStiftelsen. To tips- og erfaringssamlinger ble gjennomført i 2010. Nettsidene er produsert i 2011.

Det var første gangen FFM satte bredt fokus på tisseproblematikk. Deltakerne var glade for at temaet ble tatt på alvor og godt fornøyd med erfaringsutvekslingene på samlingene. Nettsidene bygger på deltakernes efaringer.

Prosjektet fikk navnet Bare pisspreik, for å bringe humor inn i et alvorlig tema.

Les prosjektbeskrivelsen :
Bare pisspreik 2010 – Prosjektbeskrivelse.
Les prosjektrapporten :
Bare pisspreik Rapport 2011.

Tone Ingeborg Torp, prosjektleder.
Torgeir Kalvehagen, Stup og Skyt, har produsert filmene.
Steigar Myrvold, Mac’n Art, har tatt bildene.
Bernt Roald Nilsen, Totalkommunikasjon, og Steigar Myrvold har produsert brosjyren.

Styringsgruppen bestod av:
Irene Lund, Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø
Sissel Widerøe Bredesen, Frambu
Johnny G. Johansen, FFM

Referansegruppen bestod av medlemmer i FFM:
Bjarthild Slagnes, Maria Hagen, Cecilie Thomessen, Karl Henriksen og Odd Kjetil Talsethagen.