Assistanse (BPA)

Veien til et selvstendig liv

Alle som lever sammen har opplevd at partneren blir sliten, 
trøtt og kan ha det vanskelig fysisk eller psykisk. Men, som 
Bjørn Eidsvåg sier, kan du ikke gå veien for partneren din. 
Du kan gå veien sammen med, ved siden av. Når man har 
en funksjonshemning, kan dette være vanskelig. 
Hvor går grensen for hva du skal gjøre selv, og hva partneren 
skal gjøre for deg. 

Assistanse – veien til et selvstendig liv – frasen kan virke 
provoserende på noen. Fordi – hvordan kan det å få hjelp, 
assistanse, gjøre deg mer selvstendig? Vi har lett for å tenke 
at personer som trenger hjelp er sårbare, svake og avhengig 
av andres velvilje. Det gjør at mange i det lengste forsøker 
å klare seg uten assistanse, fra det «offentlige» – samtidig 
som de i realiteten blir avhengige av menneskene rundt seg. 
Et paradoks. Ved selv å ta ansvar for egen assistanse, får 
dere økt mulighet til å gjøre hva dere vil, når dere vil.

Ved å bruke assistanse til dagliglivets gjøremål kan dere begge 
få økt energi. En funksjonshemning kan føre til at mange av 
dagliglivets gjøremål blir vanskelig eller umulig å gjøre uten 
å få assistanse. Eksempel på slike aktiviteter er påkledning, 
matlaging, husarbeid, bilkjøring. Det kan være lett å la partner 
gjøre disse aktivitetene, noe som kan slite på begge i parforholdet. 
Ved assistanse utenfra vil disse aktivitetene bli mindre krevende, 
og derved gi dere begge større overskudd i hverdagen. Når man 
får rett assistanse til det som er umulig, vanskelig eller bare slitsomt, 
får vi frigjort energi, og mulighet til å leve et mer selvstendig 
og rikere liv.

Eg ser at du e trøtt
Av Bjørn Eidsvåg

Eg ser at du e trøtt 
men eg kan ikkje gå 
alle skrittå for deg 
Du må gå de sjøl 
men eg vil gå de med deg 
Eg vil gå de med deg

Eg ser du har det vondt 
Men eg kan ikkje grina 
Alle tårene for deg 
Du må grina de sjøl 
Men eg vil grina med deg 
Eg vil grina med deg

Eg ser du vil gi opp 
Men eg kan ikkje leva livet for deg 
Du må leva det sjøl 
Men eg vil leva med deg 
Eg vil leva med deg

Assistanse i hverdagen

Du må ta kontakt med kommunen for å søke om assistanse i hverdagen. De fatter et vedtak om ditt behov for praktisk og eller personlig bistand fra kommunen.

Hva er egentlig BPA?

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for funksjonshemmede med behov for assistanse i dagliglivet, både i hjemmet og utenfor hjemmet. Det betyr at de tjenestene du har fått utmålt fra kommunen, for eksempel hjemmetjeneste og støttekontakt, kan omgjøres til BPA timer.

Hva trenger vi assistanse til?

Den vanskeligste prosessen er kanskje den du må ha med deg selv. Det å våge å se seg selv som den man er, se alt du ikke kan og alt du trenger assistanse til kan være en tøff bevisstgjøringsprosess. For å skrive en god søknad må du ser på deg selv med ”friskebriller”. Dette kan være relativt tøft og trist. Du må være ærlig med hva du vil og hvorfor, hva du lar være å gjøre pga funksjonshemning og hva du ønsker å kunne gjøre. Med assistanse.

Utmåling av assistansebehov

I lovverket står det at kommunen skal «sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.» Beskriv derfor livssituasjonen din, hvordan du bor, og hva som er viktig for deg. Beskriv hvordan funksjonshemningen påvirker deg, fysisk og praktisk i hverdagen. Vær konkret på hvilke oppgaver du ikke mestrer. Det kan være lurt å ta utgangspunkt i en dårlig dag. Dette blir en funksjonsbeskrivelse som beskriver hvordan funksjonstapet ditt påvirker kroppen din noe som er mye mer utfyllende enn en diagnose.

Vedtak

Kommunen behandler søknaden, og skal gi deg et skriftlig svar på denne i form av et vedtak eller avslag. Vedtaket sier hvor mange timer du får, hvordan tjenestene skal organiseres og hvilke hjelpebehov tjenesten skal dekke.