Leve med

Assistanse (BPA)

Alle som lever sammen har opplevd at partneren blir sliten, trøtt og kan ha det vanskelig fysisk eller psykisk. Men, som Bjørn Eidsvåg sier, kan du ikke gå veien for partneren din. Du kan gå veien sammen med, ved siden av. Når man har en funksjonshemning, kan dette være vanskelig. Hvor går grensen for hva du skal gjøre selv, og hva partneren skal gjøre for deg.

Bare Pisspreik!

Disse sidene er ei verktøykasse bestående av tisse-tips. De fleste må tilpasse tipsene etter sine behov. Våre erfaringer setter forhåpentligvis igang din kreativitet.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning, som vil si at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Ernæring

Muskelsykdommer kan påvirke både svelging, tygging, fordøyelse og energibehov som igjen kan gå utover både sosiale og fysiske aspekter ved livet. Det finnes mange typer muskelsykdommer som fører til forskjellige typer ernæringsproblemer. Noen spiser mindre fordi det blir for vanskelig å få i seg nok mat, andre får store bevegelsesvansker som fører til mangel på mosjon og dermed til at det blir en utfordring å holde vekten.

Ferie

Her finner du blant annet:

  • Tips til steder som er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse.
  • Reiseskildringer og reportasjer fra FFM`s medlemmer med egne erfaringer.
  • Noen av reportasjene er hentet fra Muskelnytt.

God skole

Med denne informasjonen ønsker Foreningen for Muskelsyke å bidra til at elever med funksjonshemning kan få en bedre skolehverdag. Vi har samlet informasjon om rettigheter elever har når skolehverdagen skal tilrettelegges og hvordan disse kan brukes praktisk.

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser. Helsedirektoratet skal bidra til å iverksette og gjennomføre vedtatt helse- og sosialpolitikk. Habilitering og rehabilitering er et prioritert satsningsområdet.

Livsfaser

Her finner du historier og erfaringer fra mennesker i forskjellige livsfaser.

Respirasjonsbehandling

Denne siden vil inneholde forskjellige artikler om respirasjon.

Samlivskurs – leve sammen

I dette prosjektet har FFM systematisert noen av de erfaringen vi har gjort så langt, og laget et studiemateriell som kan brukes av våre medlemmer og andre. Prosjektet ble gjennomført med midler fra Bufdir i 2015/2016 av prosjektleder Laila Bakke.

Trening og fysisk aktivitet

Artikler om trening og fysisk aktivitet ved muskelsykdommer

Universell utforming

Universell utforming og tilgjengelighet for funksjonshemmede

Vår hverdag

Historier fra hverdagen til muskelsyke.