Støtt oss

Gaver til FFM er kjærkomne bidrag til arbeidet vårt.

Ved å gi oss din støtte bidrar du til at muskelsyke i Norge får god informasjon, og du bidrar til at FFM kan arrangere samlinger og Aktiv uke som er et arrangement med en blanding av ferie og faglig påfyll. Programmet består av utflukter, foredrag, erfaringsutveksling og sosialt samvær.
Gaver til FFM benyttes direkte til tjenester og samlinger for medlemmene.

Dersom du ønsker å gi en gave til FFM kan denne innbetales til konto 7874 06 26255 eller på vipps-nummer 17117.

Fradrag for gaver

Økonomiske bidrag til FFM kan føres som fradrag i alminnelig inntekt på selvangivelsen, slik at skattegrunnlaget reduseres. Ønsker du dette, må du huske å oppgi fødselsnummeret ditt. Skattelovens §  6-50., sier at «Fradrag etter reglene i denne paragraf gis bare når gaven utgjør minst 500 kroner i det året da gaven er gitt. Det gis maksimalt fradrag for gaver etter denne paragraf med til sammen 40 000 kroner .»  Les informasjon på skatteetaten.no

 

Like kjærkomne er gaver til Forskningsfondet.

Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer ble opprettet av Foreningen for Muskelsyke i 1981, med formål om å stimulere og støtte forskning om muskelsykdommer i Norge. Gavene vi mottar tillegges kapitalen og øker avkastningen som tildeles ulike prosjekt.

Dersom du ønsker å styrke Forskningsfondet, kan gaver innbetales til konto 1600.47.91197 eller på vipps-nummer 54235. Det er mulig å merke gaver med diagnosenavn. Gaven blir da øremerket til forskning innenfor ønsket diagnose. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Andre måter å støtte på kan være minnegaver, testamentariske gaver

Gaver til Forskningsfondet gir fra 2018 rett til skattefradrag. For å rapportere inn gaver til Skatteetaten trenger vi opplysninger om givers fødselsnummer eller organisasjonsnummer .

Fradrag for tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring

– Tilskudd opptil 10 000 kroner får du fullt fradrag for

– Fradrag utover 10 000 kroner er begrenset til 10 prosent av din alminnelige inntekt før særfradrag og før fradrag for tilskuddet

Du kan kreve fradrag for tilskudd i tillegg til fradrag for gave til frivillig organisasjon.

Les informasjon på skatteetaten.no