Skole / utdanning / arbeid

NAV-veilederen

I løpet av 2013-2014 har Universell samarbeidet med NAV Kompetansesenter om å samle NAV’s virkemidler for studenter med nedsatt funksjonsevne i en veileder. Last ned veilederen: www.universell.no

Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter (01.09.2014)

Formålet med tilskuddet er å stimulere arbeidsgivere til å iverksette forebyggende og tilretteleggende tiltak på arbeidsplassen. De nye reglene trer i kraft mandag 1. september og følger opp partenes enighet om å ha et større fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid i virksomhetene i den nye IA-avtalen.

Les mer om innholdet i den nye forskriften og hvordan man kan søke på tilskuddet her.

Skole / utdanning / arbeid

Arbeid og utdanning

Arbeid har en viktig plass i de flestes liv. Det fyller dagen med aktiviteter og oppgaver.
Utdanning er viktig fordi kunnskap er makt! Gjennom å lære nye ting utvikler man seg, og man får større innsikt i verden omkring seg.

Fysiske funksjonshemninger og utmattelse – En kartlegging av elever med muskelsykdommer i grunnskolen

Kartleggingsprosjektet vil være nyttig for alle som har interesse av å legge til rette for en best mulig skole. Det kan være foreldre, lærere og FFM, men i hovedsak henvender rapporten seg til beslutningstakere. Kartleggingen er gjennomført i forhold til fysisk tilrettelegging, dermed vil resultatene også være relevante for barn med andre fysiske funksjonsnedsettelser ...
Les mer…

Masteroppgave om kone og sønn

Ole Hagen har skrevet masteroppgave "Elever med bevegelseshemmingen FSHD i grunnskolen" ...
Les mer…

Nå kan du styre PCen med stemmen din

Nå har det kommet ny teknologi på markedet som gjør det mulig å snakke til PCen på norsk for å få den til å gjøre som du vil. Teknologien vil hjelpe personer med alt fra lammelser i armene til plager i nakken ...
Les mer…

Brukererfaringer

Soria Moria på min PC-skjerm. Espen studerer opplevelsesteknologi ...
Les mer…

Telenor Open Mind

Telenor Open Mind er et kurs- og arbeidstreningsprogram for fysisk og psykisk funksjonshindrede, samt hørsel- og synshindrede ...
Les mer…

Om høyere utdanning

Mange unge ønsker å ta høyere utdanning ved høgskole for å stå bedre forberedt til yrkeslivet. For mange betyr dette også å flytte hjemmefra med det etablerte hjelpetilbud i hjemkommunen ...
Les mer…

Om videregående opplæring

All ungdom har rett til tre års heltids videregående opplæring etter fullført grunnskole. Elever som har rett til spesialundervisning, og som etter sakkyndig vurdering har særlige behov for et spesielt grunnkurs, har rett til inntak på dette grunnkurset etter en kvotering fastsatt av Utdanningsdepartementet. Disse har også rett til inntil to års videregående opplæring når dette er nødvendig for å nå opplæringsmålene for den enkelte ...
Les mer…

Om grunnskolen

Mange barn med ryggsekk på vei til skolen.Som med alle andre barn må det vurderes om barnet er kommet langt nok i utvikling og modenhet til begynne på skolen. Forelderene må foreta en vurdering, men får hjelp av sakkyndige ved PP-tjenesten ...
Les mer…