Pust

kr35.00

Mange som har en muskelsykdom opplever at pusten blir dårligere. Det er en prosess som går over mange år, og hvordan det utvikler seg kommer helt an på hvilken diagnose en har. Lungene er som regel friske hos muskelsyke, men når puste muskulaturen blir dårligere, blir det vanskeligere å puste.

Kategori:

Beskrivelse

Muskelsyke som har fått nedsatt lungefunksjon kan ikke trene opp musklene rundt lungene, men ved bruk av pustehjelpemidler vil musklene få slappet av og tatt seg inn igjen, slik at de virker lengre. Vedlikehold av de musklene som fungerer, pluss forebygging er det viktigste. Ved nedsatt lungefunksjon er det viktig at lungene er så friske som mulig. Røyking er ikke bra! Det er lurt å ta influensavaksine hvert år og det anbefales å ta pneumokokkvaksine. For ikke å slite ut
pustemusklene er det lurt å bruke pustehjelpemidler som gir musklene muligheten til å hvile. Mange bruker pustehjelpemidler om natten, mens de klarer seg uten om dagen. Det er mange som kvier seg for å ta i bruk pustehjelpemidler. Derfor er det lurt å begynne å tenke på det før en trenger det. På den måten er en forberedt, og overgangen blir ikke like vanskelig. Pustehjelpemidler er hjelpemidler som gjør at en får bedret livskvaliteten, og mange greier å gjøre mer på dagtid fordi de nå
får slappet helt av om natten.

Last ned brosjyren i PDF

Denne brosjyren ble laget som en del av prosjektet «Hva Skjer’a?», et informasjonsprosjekt om nevromuskulære sykdommer rettet mot barn og unge.

Brosjyrene hører til diagnosevideo portretter som ligger på Foreningen for Muskelsykes hjemmeside, https://ffm.no