Pompes sykdom

kr35.00

Pompes sykdom kan være vanskelig å diagnostisere, da mange symptomer til forveksling ligner andre sykdommer. På grunn av sykdommens sjeldenhet er den lett å feildiagnostisere. Dersom du har fått påvist Pompes sykdom blir du normalt henvist til genetisk veiledning. Her vil du få råd om hvordan du kan forholde deg til sannsynlighet for arv av sykdommen og din fremtidige familie.

Kategori: