Polynevropati

kr35.00

Polynevropati er en sykdom som rammer det perifere nervesystemet – den delen av nervesystemet som ligger utenfor hjernen og ryggmargen, det vil si alle nerver som forlater hjerne eller ryggmargen og går ut I kroppen.  De fleste får sykdommen som en følge av annen sykdom, som blant annet diabetes, stoffskiftesykdommer, mangel på vitamin B, alkoholmisbruk, kreftsykdommer eller revmatiske sykdommer.

Kategori: