Muskelsykdom og fysioterapi

kr35.00

Fysisk aktivitet er viktig for utvikling og vedlikehold av muskler. Muskelsyke trenger et tilpasset treningsopplegg i samarbeid med fysioterapeut, som sørger for at de forskjellige musklene blir brukt hensiktsmessig. Noe av det viktigste er å lære å bevege seg på måter som gjør at man fungerer best mulig i hverdagen, og at man føler glede ved bruk av kroppen.

Kategori: