Ingebjørg på Riksen (2005)

kr25.00

Hva møter barn og foreldre når de kommer til Rikshospitalet med mistanke om en muskelsykdom? En artikkel om forskjellige undersøkelser og prøver og hvordan Ingebjørg opplever sitt besøk på Riksen.
Av overlege dr. Magnhild Rasmussen, Barneklinikken, Rikshospitalet.