Dystrofia Myotonika (DM)

kr35.00

Dystrofia myotonika (DM) er en sykdom som medfører stivhet i muskulaturen, i tillegg til at musklene blir svakere. Både jenter og gutter kan få denne sykdommen.

Det mest vanlige symptomet på DM er at man føler seg kronisk trøtt. Man må derfor passe på så man ikke sliter seg ut. Når man får den oppfølgingen man trenger, er det mulig å leve et aktivt liv med sykdommen. DM kan være «usynlig», og mange med DM liker ikke å snakke om sykdommen sin. Dette kan føre til at de ikke får den hjelpen en trenger. Derfor er det veldig viktig at en har noen en kan snakke med når ting blir vanskelige. FFM har likemenn som kan hjelpe deg med dette.

Kategori:

Beskrivelse

Diagnosebrosjyre DM – Last ned som PDF

Denne brosjyren ble laget som en del av prosjektet «Hva Skjer’a?», et informasjonsprosjekt om nevromuskulære sykdommer rettet mot barn og unge.

Brosjyrene hører til diagnosevideo portretter som ligger på Foreningen for Muskelsykes hjemmeside,https://ffm.no