Barn BPA og grenser

kr20.00

Å være avhengig av praktisk assistanse i hverdagen har store ringvirkninger i livet. At det er ditt eget barn som trenger mer assistanse enn du kan gi er ikke nødvendigvis enklere enn om det er du selv som har en funksjonsnedsettelse med assistansebehov. Dette heftet er ikke ment å overtale noen til å be om assistanse, men til å hjelpe når valget er gjort. Det betyr at vi fokuserer på det som kan være vanskelig, selv om assistanse stort sett er et gode.

Kategori:

Beskrivelse

FFM har i 2020 utarbeidet fire hefter om assistanse og grensesetting, hvert av dem spisset mot hver sin målgruppe. «Assistanse og grenser for ungdom», «Assistanse for første gang – Assistanse og grensesetting for voksne», «Mine grenser,dine grenser – Assistanse og grensesetting for assistenter» og «Barn, BPA og grenser»
Bestiller du alle fire heftene betaler du kun kr 35,00 + porto.

Last ned gratis i pdf:  Barn, BPA og grenser