Leste du ffm mailen din i går? LPU har utarbeidet Nettkurs for FFMs lokallag

Leste du ffm mailen din i går?  LPU har utarbeidet Nettkurs for FFMs lokallag
LPU har utarbeidet selvstudie-kurs for hvordan dere kan bruke Google Meet til å arrangere aktiviteter for medlemmene. Dere finner også lenke til andre kurs og forslag i mailen som ble sendt ut søndag 29.3 …
Les mer

Koronavirus informasjon – LTMV brukere

Koronavirus informasjon - LTMV brukere
Informasjon til deg som bruker BiPAP eller hjemmerespirator (langtidsmekanisk ventilasjon) …
Les mer

Råd til personer med nevromuskulære sykdommer i forbindelse med koronavirus

Råd til personer med nevromuskulære sykdommer i forbindelse med koronavirus
Det er mange som kontakter enhetene i NMK-samarbeidet, Muskelklinikken Haukeland sykehus og Foreningen for Muskelsyke med spørsmål om hvordan de skal forholde seg til det nye koronaviruset. …
Les mer

Studie av idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

Studie av idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser
På oppdrag for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité gjennomfører Oslo Economics (OE), i samarbeid med Beitostølen helsesportsenter (BHSS) en studie av idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Hensikten med studien er å undersøke: …
Les mer

Forespørsel til barn og ungdom med diagnosen Duchennes muskeldystrofi om å delta i en spørreundersøkelse

Forespørsel til barn og ungdom med diagnosen Duchennes muskeldystrofi om å delta i en spørreundersøkelse
Spørreundersøkelsen inngår i et forskningsprosjekt om å utvikle retningslinjer for ortosebruk til barn og ungdom med Duchennes muskeldystrofi. Deltagelse innebærer at barnet ditt eller du som forelder/foresatt eller dere sammen, svarer på spørsmål som handler om opplevelsen og erfaringen med bruk av ortoser/skinner …
Les mer

FFM kontoret betjenes fra hjemmekontorer i en periode fremover som et tiltak for å begrense risiko for smitte av Koronavirus.

FFM kontoret betjenes fra hjemmekontorer i en periode fremover som et tiltak for å begrense risiko for smitte av Koronavirus.
Ansatte vil være tilgjengelige på telefon og epost som vanlig. Vi vil også sjekke den fysiske postkassen på kontoret jevnlig. …
Les mer

Nytt fra Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)

Nytt fra Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)
NMK vil i en periode begrense konsultasjonene i poliklinikken, og tar kontakt med de det gjelder med tanke på å utsette timer og eventuelt tilby telefonkonsultasjoner …
Les mer
Loading...

Likepersonstjeneste

 Ønsker du noen å snakke med?

                                                                                                        likepersonstjeneste@ffm.no

                                                                                                                          Telefon: 411 907 02


Les mer om likepersonstjenesten

 

Kompetansesentere

Foreningen for Muskelsykes kompetansesentere,

NMK, EMAN og Frambu

Les mer om våre kompetansesentere