Leste du ffm mailen din i går? LPU har utarbeidet Nettkurs for FFMs lokallag

Leste du ffm mailen din i går?  LPU har utarbeidet Nettkurs for FFMs lokallag
LPU har utarbeidet selvstudie-kurs for hvordan dere kan bruke Google Meet til å arrangere aktiviteter for medlemmene. Dere finner også lenke til andre kurs og forslag i mailen som ble sendt ut søndag 29.3 …
Les mer

Koronavirus informasjon – LTMV brukere

Koronavirus informasjon - LTMV brukere
Informasjon til deg som bruker BiPAP eller hjemmerespirator (langtidsmekanisk ventilasjon) …
Les mer

Råd til personer med nevromuskulære sykdommer i forbindelse med koronavirus

Råd til personer med nevromuskulære sykdommer i forbindelse med koronavirus
Det er mange som kontakter enhetene i NMK-samarbeidet, Muskelklinikken Haukeland sykehus og Foreningen for Muskelsyke med spørsmål om hvordan de skal forholde seg til det nye koronaviruset. …
Les mer

Studie av idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

Studie av idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser
På oppdrag for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité gjennomfører Oslo Economics (OE), i samarbeid med Beitostølen helsesportsenter (BHSS) en studie av idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Hensikten med studien er å undersøke: …
Les mer

Forespørsel til barn og ungdom med diagnosen Duchennes muskeldystrofi om å delta i en spørreundersøkelse

Forespørsel til barn og ungdom med diagnosen Duchennes muskeldystrofi om å delta i en spørreundersøkelse
Spørreundersøkelsen inngår i et forskningsprosjekt om å utvikle retningslinjer for ortosebruk til barn og ungdom med Duchennes muskeldystrofi. Deltagelse innebærer at barnet ditt eller du som forelder/foresatt eller dere sammen, svarer på spørsmål som handler om opplevelsen og erfaringen med bruk av ortoser/skinner …
Les mer

FFM kontoret betjenes fra hjemmekontorer i en periode fremover som et tiltak for å begrense risiko for smitte av Koronavirus.

FFM kontoret betjenes fra hjemmekontorer i en periode fremover som et tiltak for å begrense risiko for smitte av Koronavirus.
Ansatte vil være tilgjengelige på telefon og epost som vanlig. Vi vil også sjekke den fysiske postkassen på kontoret jevnlig. …
Les mer

Nytt fra Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)

Nytt fra Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)
NMK vil i en periode begrense konsultasjonene i poliklinikken, og tar kontakt med de det gjelder med tanke på å utsette timer og eventuelt tilby telefonkonsultasjoner …
Les mer
Loading...

Funksjonshemmede blir utsatt for overgrep og vold dobbelt så ofte som andre.
Funksjonshemmede blir utsatt for overgrep og vold dobbelt så ofte som andre. Det snakkes ikke mye om, det forskes ikke mye på og det gjøres ikke nok for å stoppe det. Funksjonshemmede kvinner er ekstra utsatt. Overgrep og vold mot funksjonshemmede er et vanskelig og sårt tema. Kunnskapsnivået er lavt og risikoen for å tråkke feil er stor. Når vi likevel tar sjansen på å snakke høyt om det, er det fordi det skjer. Vi kan ikke velge å se bort og tie. I anledning kvinnedagen 8. mars vil Unge funksjonshemmede og FFO snakke høyt om dette. Det håper vi flere blir med på! Del gjerne postene våre og hjelp oss å spre kampanjebudskapet! Sjekk også kampanjens nettsider: https://ffo.no/Tema/i-det-skjulte/ Personene i filmen og i kampanjematerialet er skuespillere, men historiene er basert på sanne historier. Skuespillerne spiller ikke personer med funksjonshemminger, men gjenforteller historiene deres. #idetskjulte Kopiert fra: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) read more ❯
Published 3/5/2020 in FFMU
Author FFMU-FORENINGEN FOR MUSKELSYKES UNGDOM
Funksjonshemmede blir utsatt for overgrep og vold dobbelt så ofte som andre. Det snakkes ikke mye om, det forskes ikke mye på og det gjøres ikke nok for å stoppe det. Funksjonshemmede kvinner er ekstra utsatt. Overgrep og vold mot funksjonshemmede er et vanskelig og sårt tema. Kunnskapsnivået er lavt og risikoen for å tråkke feil er stor. Når vi likevel tar sjansen på å snakke høyt om det, er det fordi det skjer. Vi kan ikke velge å se bort og tie. I anledning kvinnedagen 8. mars vil Unge funksjonshemmede og FFO snakke høyt om dette. Det håper vi flere blir med på! Del gjerne postene våre og hjelp oss å spre kampanjebudskapet! Sjekk også kampanjens nettsider: https://ffo.no/Tema/i-det-skjulte/ Personene i filmen og i kampanjematerialet er skuespillere, men historiene er basert på sanne historier. Skuespillerne spiller ikke personer med funksjonshemminger, men gjenforteller historiene deres. #idetskjulte Kopiert fra: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) read more ❯
SKAL MAN BEKYMRE SEG FOR CORONAVIRUSET?
Published 3/5/2020 in FFMU
Author FFMU-FORENINGEN FOR MUSKELSYKES UNGDOM
SKAL MAN BEKYMRE SEG FOR CORONAVIRUSET? Foto: @mannmedskiltet på Instagram   Du har garantert fått med deg at verden har fått et nytt og skummelt virus. Det går ikke en dag uten at media publiserer noe om viruset. Coronaviruset ble påvist i Norge den 26. februar og siden da har nok mange av våre medlemmer levd i frykt. Frykt for at man blir smittet, eller at andre blir smittet slik at man ikke får den hjelpen man trenger. Hva gjør man egentlig hvis alle assistentene ligger med Coronavirus? Kan man gå ut av sitt eget hjem? Er viruset egentlig så farlig?    Vi i FFMU har spurt noen av medlemmene våre hva de tenker om situasjonen.   -“Jeg er så klart redd og til tider bekymret for å bli smittet og hadde absolutt ikke tålt det med tanke på min sykdom og mitt immunsystem, men tenker også at sannsynligheten er liten, og jeg prøver å ikke tenke… read more ❯
1 2 3 4

Likepersonstjeneste

 Ønsker du noen å snakke med?

                                                                                                        likepersonstjeneste@ffm.no

                                                                                                                          Telefon: 411 907 02


Les mer om likepersonstjenesten

 

Kompetansesentere

Foreningen for Muskelsykes kompetansesentere,

NMK, EMAN og Frambu

Les mer om våre kompetansesentere