Telemark lokallag

Vi er 66 medlemmer i Telemark. Fordelt på hoved,- husstands- og støttemedlemmer.
Fylketslaget ble stiftet i 1994. Før det, var det felles med Buskerud, Vestfold og Telemark.

Vi er som regel 20-25 stk. på samlingene og turer og har tre samlinger i året.

Varsel om årsmøte i FFM Telemark

FFM Telemark avholder sitt årsmøte i Skien fritidspark den 6. april kl. 12.00. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 16. mars. Vi spiser lunsjbuffet etter møtet. … Les mer >>

Leder

Elin Camilla Nilsen
 
Nestleder
Elin Bjerketvedt
Kasserer
Svein Byholt
Sekretær
Elin Camilla Nilsen
Styret
Tommy Pedersen Endre Augestad
Vara
Tore Gulliksen Sigrun Byholt
Ingenting lastet opp
Ingenting registrert