Telemark lokallag

Vi er 66 medlemmer i Telemark. Fordelt på hoved,- husstands- og støttemedlemmer.
Fylketslaget ble stiftet i 1994. Før det, var det felles med Buskerud, Vestfold og Telemark.

Vi er som regel 20-25 stk. på samlingene og turer og har tre samlinger i året.

Reiseartikkel fra 2006

Styret i FFM avd. Telemark hadde enda en gang lagt ned et godt stykke arbeid med å innhente midler til denne turen. Uføre er jo ikke kjent for å motta

Les mer »

Reiseartikkel fra 2005

Foreningen for Muskelsyke i Telemark tilbød i 2005 å forlenge sommeren med 14 dager for medlemmene – 5.-19. oktober. 10 muskelsyke pluss familie og personlige assistenter dro fra Gardermoen til

Les mer »

Leder

Elin Camilla Nilsen
 
Nestleder
Elin Bjerketvedt
Kasserer
Svein Byholt
Sekretær
Elin Camilla Nilsen
Styret
Tommy Pedersen

Endre Augestad

Vara
Tore Gulliksen

Sigrun Byholt