Oslo og Akershus lokallag

Oslo og Akershus fylkeslag består av ca 330 medlemmer, det vil si hovedmedlemmer og hustandsmedlemmer.

Fylkeslagets formål er definert i våre vedtekter:

«Utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle muskelsyke og deres familier. Skape aktiviteter og tilbud som kan være utviklende og gi en positiv opplevelse for muskelsyke, spre kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon, medvirke til å bedre mulighetene for diagnostikk og behandling av muskelsykdommer, styrke vitenskapelig forskning, arbeide for muskelsykes rettigheter og interesser overfor myndighetene og i samfunnet for øvrig.»

Vår målsetting er å være til hjelp og nytte for våre medlemmer gjennom formidling av informasjon på denne hjemmesiden og på Facebook (https://www.facebook.com/FFMiOA/) samt å gjennomføre faglige og sosiale arrangementer for fylkeslagets medlemmer. Vi har målsetting om å ha noen faste årlige arrangementer for våre medlemmer og vi arbeider med å øke antall faglige aktiviteter pr år.

Vår kommunikasjon til dere vi foregå gjennom epost, på vår hjemmeside her og på Facebook.

På vegne av styret
Foreningen For Muskelsyke i Oslo og Akerhus

Tor Egil Roheim
Leder

Kieltur for medlemmer av FFMiOA

Styret i FFMiOA inviterer medlemmer av lokallaget til årets Kieltur som arrangeres 15. – 17. september 2023

Årsmøte i FFM i Oslo og Akershus – lørdag 11. mars kl. 1600

FFMiOA avholder årsmøte for 2023 på Hotel Opera. Årsmøtet blir avsluttet med festmiddag

Årsmøte FFM i Oslo og Akershus lørdag 17. mars

Innkalling og saksliste til Årsmøte i FFM Oslo og Akershus I henhold til vedtektene innkalles alle medlemmer til årsmøte i Foreningen for muskelsyke i Oslo og Akershus. Årsmøtet avholdes lørdag … Les mer >>

Grasrotstøtte

Vi håper at dere vil være med oss og støtte vår forening. Det er med på å gi oss større økonomisk handlingsrom – til nytte for alle våre medlemmer Ønsker … Les mer >>

NYHETSBREV NR 2 2016

Tiden går fort når en har det gøy sies det. For noen «få» uker siden satt jeg og skrev på forrige  nyhetsbrev, det var akkurat nå i mai. I mellomtiden har det tydeligvis vært en sommer, det var  kanskje ikke så mange som registrerte den?  Uansett, nå er oktober og høsten ankommet. Det begynner så vidt å bli «julestemning» både i  butikker og i avbestilt reklame som likevel finner veien til dørmatta hjemme. 

13 utviklingspunkter

Hva er galt med meg???

Leder

Tor Egil Roheim
 
Nestleder
Linda M. Melsom
Kasserer
Maria Rosario Hestnes
Sekretær
Lars Magne Arnesen
Styret
Siri Svarverud Bae
Vara
Kamilla Bråthen Morten Thingsaker Tange
Ingenting lastet opp
Ingenting registrert