Kurs hos Frambu 2023

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har publisert kurskalenderen for neste år.

For våre medlemmer kan blant annet disse være aktuelle: “Samling for pårørende til voksne med en av Frambus diagnoser” 6.-7. mars,  “Besteforeldrekurs” 12. – 14. april, “Frambukonferansen” 1. juni, “Barn med sjelden diagnose (0-5 år)” 25. -29. september.

I tillegg kan ansatte på skoler og i skolefritidsordninger som arbeider med barn med sjeldne diagnoser  og fysiske funksjonsnedsettelser anbefales det digitale fagkurset “Tilrettelegging og helseoppfølging i skolen” 25. april.

Frambu har også en rekke aktuelle nettkurs, som man kan ta når man måtte ønske det.

https://frambu.no/kurskalender/