Kurs hos Frambu 2023

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har publisert kurskalenderen for neste år.

For våre medlemmer kan blant annet disse være aktuelle: «Samling for pårørende til voksne med en av Frambus diagnoser» 6.-7. mars,  «Besteforeldrekurs» 12. – 14. april, «Frambukonferansen» 1. juni, «Barn med sjelden diagnose (0-5 år)» 25. -29. september.

I tillegg kan ansatte på skoler og i skolefritidsordninger som arbeider med barn med sjeldne diagnoser  og fysiske funksjonsnedsettelser anbefales det digitale fagkurset «Tilrettelegging og helseoppfølging i skolen» 25. april.

Frambu har også en rekke aktuelle nettkurs, som man kan ta når man måtte ønske det.

https://frambu.no/kurskalender/