Informasjon

Videoer ( klikk for full oversikt )

Respirasjonssvikt

Filmen er fra et seminar på Gardermoen 28.11.09 (seminar1)

Sitte å tisse med bekken

I filmen møter du Maria som forteller hvordan hun sitter og tisser i bekken.

Sitte å tisse med bukse

I filmen møter du Bjarthild som forteller hvordan hun sitter og tisser.

Sitte å tisse med skjørt

I filmen møter du Ingeleiv som forteller hvordan hun sitter og tisser.

Stå å tisse

I filmen møter du Ellen som forteller hvordan hun står og tisser.

Temafilm: Bi-pap

I denne filmen møter vi Gustav Granheim som er Bi-pap bruker

Brosjyrer ( klikk for full oversikt )

Arvelig polynevropati

Arvelige polynevropatier tilhører gruppen nevromuskulære sykdommer. Dette er en gruppe med forskjellige sykdommer som har ulike symptomer. Diagnosebrosjyre Arvelig polynevropati – Last ned gratis

Assistanse for første gang

Assistanse og grensesetting for voksne – hefte for deg som har fått behov for assistanse i voksen alder.

Assistanse og grenser for ungdom

Å finne sin plass i livet er vanskelig for de aller fleste unge. Om man er avhengig av assistenter i tillegg, blir det nok ikke enklere. Hvordan skal ungdommen, i samarbeid med foresatte, kunne bruke assistanse til å gradvis ta kontroll over eget liv? Hvordan skal ungdommen lære å sette grenser for assistansen?

Barn BPA og grenser

Å være avhengig av praktisk assistanse i hverdagen har store ringvirkninger i livet. At det er ditt eget barn som trenger mer assistanse enn du kan gi er ikke nødvendigvis enklere enn om det er du selv som har en funksjonsnedsettelse med assistansebehov. Dette heftet er ikke ment å overtale noen til å be om assistanse, men til å hjelpe når valget er gjort. Det betyr at vi fokuserer på det som kan være vanskelig, selv om assistanse stort sett er et gode.
1238 Neste