Informasjon

Videoer ( klikk for full oversikt )

Å skyte foto fra hofta

En film om å fotografere fra rullestol

Behandling med Bipap og respirator

Filmen er fra et seminar på Gardermoen 28.11.09(seminar1)

Diagnoseportrett: CMT

I denne filmen møter vi Lin Christine Solberg som har diagnose Charcot Marie Tooths sykdom

Diagnoseportrett: DM

I denne filmen møter vi Marie Bø som har diagnosen Dystrofia Myotonika

Diagnoseportrett: FSH

I denne filmen møter vi en som har diagnose Facio-scapulo-humeral muskeldystrofi

Diagnoseportrett: Limb Girdle

I denne filmen møter vi Sonja J. Tobiassen som har diagnose Limb Girdle

Diagnoseportrett: Medfødt Muskeldystrofi

Diagnoseportrett: Medfødt Muskeldystrofi

Diagnoseportrett: SMA

I denne filmen møter vi Morten Thingsaker Tangre som har diagnose Spinal muskelatrofi (SMA)

Brosjyrer ( klikk for full oversikt )

Pompes sykdom

Pompes sykdom kan være vanskelig å diagnostisere, da mange symptomer til forveksling ligner andre sykdommer. På grunn av sykdommens sjeldenhet er den lett å feildiagnostisere. Dersom du har fått påvist Pompes sykdom blir du normalt henvist til genetisk veiledning. Her vil du få råd om hvordan du kan forholde deg til sannsynlighet for arv av sykdommen og din fremtidige familie.

Pust

Mange som har en muskelsykdom opplever at pusten blir dårligere. Det er en prosess som går over mange år, og hvordan det utvikler seg kommer helt an på hvilken diagnose en har. Lungene er som regel friske hos muskelsyke, men når puste muskulaturen blir dårligere, blir det vanskeligere å puste.

Selvforsvar uten fysisk styrke

Dette heftet er ment å være et inspirasjonshefte. Selv om du har fysiske begrensinger, er det godt mulig å trene på selvforsvar.

Treningsråd til voksne med muskelsykdom

“Rådene som er beskrevet her er ment for å hjelpe deg å komme i gang. De er rettet mot voksne og inneholder generelle treningsprinsipper, noe som er viktig å ta høyde for da hver enkelt med en muskelsykdom er forskjellig. Dersom du har behov for mer spesifikk trening og veiledning bør du kontakte en fysioterapeut. Det anbefales at du starter forsiktig, og gradvis øker mengden trening hvis det er lenge siden du har vært aktiv. Er du allerede godt i gang, så kan disse rådene trygge og oppmuntre deg til å fortsette.»
Forrige 1678