Informasjon

Videoer ( klikk for full oversikt )

Å skyte foto fra hofta

En film om å fotografere fra rullestol

Behandling med Bipap og respirator

Filmen er fra et seminar på Gardermoen 28.11.09(seminar1)

Diagnoseportrett: CMT

I denne filmen møter vi Lin Christine Solberg som har diagnose Charcot Marie Tooths sykdom

Diagnoseportrett: DM

I denne filmen møter vi Marie Bø som har diagnosen Dystrofia Myotonika

Diagnoseportrett: FSH

I denne filmen møter vi en som har diagnose Facio-scapulo-humeral muskeldystrofi

Diagnoseportrett: Limb Girdle

I denne filmen møter vi Sonja J. Tobiassen som har diagnose Limb Girdle

Diagnoseportrett: Medfødt Muskeldystrofi

Diagnoseportrett: Medfødt Muskeldystrofi

Diagnoseportrett: SMA

I denne filmen møter vi Morten Thingsaker Tangre som har diagnose Spinal muskelatrofi (SMA)

Brosjyrer ( klikk for full oversikt )

Arvelig polynevropati

Arvelige polynevropatier tilhører gruppen nevromuskulære sykdommer. Dette er en gruppe med forskjellige sykdommer som har ulike symptomer. Diagnosebrosjyre Arvelig polynevropati – Last ned gratis

Assistanse for første gang

Assistanse og grensesetting for voksne – hefte for deg som har fått behov for assistanse i voksen alder.

Assistanse og grenser for ungdom

Å finne sin plass i livet er vanskelig for de aller fleste unge. Om man er avhengig av assistenter i tillegg, blir det nok ikke enklere. Hvordan skal ungdommen, i samarbeid med foresatte, kunne bruke assistanse til å gradvis ta kontroll over eget liv? Hvordan skal ungdommen lære å sette grenser for assistansen?

Barn BPA og grenser

Å være avhengig av praktisk assistanse i hverdagen har store ringvirkninger i livet. At det er ditt eget barn som trenger mer assistanse enn du kan gi er ikke nødvendigvis enklere enn om det er du selv som har en funksjonsnedsettelse med assistansebehov. Dette heftet er ikke ment å overtale noen til å be om assistanse, men til å hjelpe når valget er gjort. Det betyr at vi fokuserer på det som kan være vanskelig, selv om assistanse stort sett er et gode.
1238 Neste