Informasjon

Å skyte foto fra hofta

En film om å fotografere fra rullestol ...
Les mer og se filmen

Behandling med Bipap og respirator

Filmen er fra et seminar på Gardermoen 28.11.09(seminar1) ...
Les mer og se filmen
Arvelig polynevropati

Arvelig polynevropati

Arvelige polynevropatier tilhører gruppen nevromuskulære sykdommer. Dette er en gruppe med forskjellige sykdommer som har ulike symptomer ...
Les mer og bestill brosjyre
Beckers muskeldystrofi (BMD)

Beckers muskeldystrofi (BMD)

Beckers muskeldystrofi (BMD) er en arvelig muskelsykdom , og det er som oftest gutter som får den. Sykdommen skyldes en feil i muskelcellene, og dette medfører at musklene blir svakere med tiden ...
Les mer og bestill brosjyre