Informasjon

Å skyte foto fra hofta

En film om å fotografere fra rullestol ...

Behandling med Bipap og respirator

Filmen er fra et seminar på Gardermoen 28.11.09(seminar1) ...
Arvelig polynevropati

Arvelig polynevropati

Arvelige polynevropatier tilhører gruppen nevromuskulære sykdommer. Dette er en gruppe med forskjellige sykdommer som har ulike symptomer ...
Beckers muskeldystrofi (BMD)

Beckers muskeldystrofi (BMD)

Beckers muskeldystrofi (BMD) er en arvelig muskelsykdom , og det er som oftest gutter som får den. Sykdommen skyldes en feil i muskelcellene, og dette medfører at musklene blir svakere med tiden ...