Kontakt oss

Kontakt oss ved å sende en mail til: ffmu@ffm.no

Eller ta kontakt direkte med en av oss i styret. Vi kan også finnes på: Facebook på https://www.facebook.com/ForeningenForMuskelsykesUngdom/

FFMU-bloggen på http://ffmu.blogg.no/

Instagram på https://www.instagram.com/ffmungdom/

Styret og valgkomitéen for perioden 2024-2025 består av:

Styret

Leder:
Mariell Olsen
E-post: mariell.olsen@ffm.no

Nestleder:
Sigurd Lind Hjemly
E-post: 

Økonomiansvarlig:
Severin Minime-Brunes
E-post:

Styremedlem:
Anja B. Johansen
E-post: anja.johansen@ffm.no

Styremedlem:
Andreas Lunde
E-post: andreas.lunde@ffm.no
(permisjon)

Styremedlem:
Malin F. Pedersen
E-post: malin.pedersen@ffm.no

Vara
Kenneth Brandser Pedersen
E-post: kenneth.nilsen@ffm.no

Valgkomitéen

Leder:
Serenne Salomonsen Vikebø
E-post:  serenne.vikebo@ffm.no

Medlem 
Marita Hole
E-post: