Kontakt oss

Styret og valgkomitéen for perioden 2022-2023 består av:

Styret

Leder:
Malin Fredrikke Pedersen
E-post: malin.pedersen@ffm.no
Nestleder:
Ingebjørg Larsen Vogt
E-post: ingebjorg.vogt@ffm.no
Økonomiansvarlig:
Isabell Bjørnstad-Høglund
E-post: isabell.hoglund@ffm.no 
1. styremedlem:

E-post:
2. styremedlem:
Mariell Olsen
E-post: mariell.olsen@ffm.no
3. styremedlem:
Ingrid Thunem
E-post: ingrid.thunem@ffm.no
Varamedlem:
Daniel Johnsen Maudal
E-post: daniel.maudal@ffm.no

Valgkomitéen

Leder:
Stine Dypfest Furuhaug
E-post: stine.furuhaug@ffm.no
Medlem:
Serenne Salomonsen Vikebø
E-post:

Kontakt oss ved å sende en mail til: ffmu@ffm.no

Eller ta kontakt direkte med en av oss i styret. Vi kan også finnes på: Facebook på https://www.facebook.com/ForeningenForMuskelsykesUngdom/ FFMU-bloggen på http://ffmu.blogg.no/ Instagram på https://www.instagram.com/ffmungdom/