Kontakt oss

Styret og valgkomitéen for perioden 2023-2024 består av:

Styret

Leder:
Malin Fredrikke Pedersen
E-post: malin.pedersen@ffm.no

Nestleder:
Mariell Olsen
E-post: mariell.olsen@ffm.no

Styremedlem:
Anja B. Johansen
E-post: anja.johansen@ffm.no

Styremedlem:
Ingebjørg Larsen Vogt
E-post: ingebjorg.vogt@ffm.no
(permisjon)

Styremedlem:
Niels Synnes
E-post: niels.jepsen@ffm.no

Valgkomitéen

Leder:
Serenne Salomonsen Vikebø
E-post:  serenne.vikebo@ffm.no

Medlem 
Ingrid Thunem
E-post: ingrid.thunem@ffm.no

Kontakt oss ved å sende en mail til: ffmu@ffm.no

Eller ta kontakt direkte med en av oss i styret. Vi kan også finnes på: Facebook på https://www.facebook.com/ForeningenForMuskelsykesUngdom/

FFMU-bloggen på http://ffmu.blogg.no/

Instagram på https://www.instagram.com/ffmungdom/