Støtt oss

Gaver til FFM er kjærkomne bidrag til arbeidet vårt.

Ved å gi oss din støtte bidrar du til at muskelsyke i Norge får god informasjon, og du bidrar til at FFM kan arrangere samlinger og Aktiv uke som er et arrangement med en blanding av ferie og faglig påfyll. Programmet består av utflukter, foredrag, erfaringsutveksling og sosialt samvær.
Gaver til FFM benyttes direkte til tjenester og samlinger for medlemmene.

Dersom du ønsker å gi en gave til FFM kan denne innbetales til konto 7874 06 26255 eller på vipps-nummer 17117.

Innsamlinger

Det er mulig å opprette innsamlinger til ideelle organisasjoner/foreninger via nettsiden bidra.no. De tar en liten andel i plattformavgift og transaksjonsavgift. Man må også opprette bruker for å benytte denne tjenesten.

Fradrag for gaver

Økonomiske bidrag til FFM kan føres som fradrag i alminnelig inntekt på selvangivelsen, slik at skattegrunnlaget reduseres. Ønsker du dette, må du huske å oppgi fødselsnummeret ditt. Skattelovens §  6-50., sier at «Fradrag etter reglene i denne paragraf gis bare når gaven utgjør minst 500 kroner i det året da gaven er gitt. Det gis maksimalt fradrag for gaver etter denne paragraf med til sammen 40 000 kroner .»  Les informasjon på skatteetaten.no

Like kjærkomne er gaver til Forskningsfondet.

Gaver kan innbetales til konto 1600.47.91197 eller Vipps nummer 54235.

Husk å merke gaven med navn og adresse til giver og evt. øremerket diagnose.
Det er med stor takknemlighet vi mottar gaver til Forskningsfondet. Gavene tillegges kapitalen og øker avkastningen som tildeles ulike prosjekt.

Jubilanter og fødselsdagsbarn kan ønske at pengegaver gis til Forskningsfondet. Både små og store gaver kommer til nytte.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Øremerket forskning

Hvis det er ønskelig at gaver skal gå til forskning på en bestemt diagnose kan den merkes med diagnosenavn. Gaven blir da øremerket til forskning innenfor ønsket diagnose.

Nevromuskulære diagnoser er sjeldne, og det kan gå lang tid før det søkes om prosjekt/forskning på enkeltdiagnoser. Fint om dere derfor kan vurdere å gi frie gaver som kan disponeres til forskning både på flere og spesifikke nevromuskulære diagnoser. For tiden er det øremerkede midler innenfor ALS, CMT, SMA, FS, Dystrofia Myotonica, Mitokondrie, Duchenne muskeldystrofi, Limb Girdle, Myotonica congenita og Polynevropatier.

Skattefradrag for gaver til Fondet
Gaver til Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer gir rett til skattefradrag for giver.
Ta kontakt hvis du ønsker skattefradrag for din gave på epost til fondet@ffm.no

Minnegaver

Minnet om en god venn eller slektning som har gått bort, kan hedres med

en gave til Forskningsfondet.

Husk å merke innbetalingen med        

– navnet på avdøde

– navn og adresse til pårørende

– navn på giver

– evt. øremerket diagnose.

Forskningsfondet kan være behjelpelig med takkeannonse i lokalavis

i forbindelse med minnegaver.

Testamentariske gaver
Ønsker du å testamentere en gave til FFM og/eller Forskningsfondet,
oppgir du i testamentet at gaven skal gå til:
Foreningen For Muskelsyke eller
Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer (Org.nr 992 156 279)
c/o FFM, Fekjan 7 F, 1394 NESBRU.

Ved testamentariske gaver oppfordrer vi deg til å få opprettet testamentet i lovlige former, og la det fremgå tydelig hvem gaven gis til. Gaven er fritatt for arveavgift etter Arveavgiftslovens § 4, 5. ledd. Dermed går arven i sin helhet til det testamenterte formålet.