Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Skjema / Rapportering

Nytt tilskuddsregelverk for driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner for 2017.

Arbeidsrettete likepersonsaktiviteter og besøkstjeneste er fjernet som separate utmålingskriterier og lagt inn under de øvrige likepersonsaktivitetene under et felles punkt, dette resulterer i at rapporteringen på likepersonsaktivitetene blir forenklet med ett skjema:

Skjema-likepersonsaktiviteter-2018
Skjema-likepersonsaktiviteter-2018 (word)
Mal-årsrapport-lokallag-grunnlagsår-2018
Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2017

Taushetserklæring FFM gjeldende fra 06.01.2019

Reiseregning medlemmer 2018, endret juni 2018

Utgiftsregning

Click to listen highlighted text!