Skjema / Rapportering

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2019
Tilskuddsordningen er gjort om til forskrift fra 2019. 

Skjema-likepersonsaktiviteter-rev 2020 (høyreklikk på lenken og velg «lagre linken som»)

Registrer likepersonsaktiviteter direkte på nett. (nettskjema)

Mal-årsrapport-lokallag-grunnlagsår-2021 (1)(høyreklikk på lenken og velg «lagre linken som»)

Taushetserklæring FFM gjeldende fra 06.01.2019 (1)

Reiseregning medlemmer 2018, endret juni 2018 (høyreklikk på lenken og velg «lagre linken som»)

Utgiftsregning (høyreklikk på lenken og velg «lagre linken som»)