Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Organisasjonen

Leder 
Tone I. Torp
tlf :951 648 48
e-post: tone.torp@ffm.no

Nestleder 
Vibeke Aars-Nicolaysen
e-post: vib-aars@online.no 

Økonomiansvarlig
Lars Bruun
tlf: 913 425 95
e-post: lars.bruun@ntebb.no

Landsstudiekontakt 
Johnny G. Johansen
tlf: 452 25 531
e-post: johgut@online.no

Styremedlem
Ingeleiv Haugen 
e-post: ingeleiv_haugen@yahoo.no  

Styremedlem 
Annie Aune
Tlf: 900 61 651
e-post: annieo@online.no

Likepersonsutvalget 
Guro Skjetne
e-post: gskjetne@hotmail.com

FFMUs representant 
Line Nordal
tlf: 902 91 125 
linenordal22@gmail.com

Varamedlem
Gustav Granheim
e-post: g@granheim.org 

Varamedlem
Sven Olav Frogner
e-post: svenno81@gmail.com

Varamedlem 
Morten T. Tangre
morten@tangre.no

Valgkomiteen`s medlemmer består av:

Leder: Jørund Lothe

Medlem: Kari Bjerketvedt

Medlem: Bjarthild Slagnes

Medlem: Laila Bakke

Valgkomiteen treffes på:

epost: valgkomite@ffm.no

Redaksjonskomiteen`s medlemmer består av:

Leder: Gro W. Kristiansen

Medlem: Guro Skjetne

Medlem: Elisabeth Lillegrend

Medlem: Tore Gresdal

Redaktør av Muskelnytt: Bernt Roald Nilsen

Redaksjonskomiteen treffes på:

Epost:  redaksjonskomite@ffm.no

Kontrollkomiteen`s medlemmer består av:

Leder: Asbjørn Gausdal

Medlem: Aud Jorun Løvehaug

Medlem: Viggo Gangstad

Kontrollkomiteen treffes på:

epost: kontroll@ffm.no

Click to listen highlighted text!