Organisasjonen

Sentralstyret

Leder 
Patricia Melsom
Tlf: 916 036 81
E-post: patricia.melsom@ffm.no

Økonomiansvarlig 
Karin Margrethe Dons Ranhoff
Tlf: 901 71 263
E-post:  karin.ranhoff@ffm.no

Studieleder
Mette Nonseth
Tlf: 940 90 251
E-post: mette.nonseth@ffm.no

Interessepolitisk talsperson 
Ingeleiv Haugen
Tlf: 901 67 626
E-post: ingeleiv.haugen@ffm.no  

Styremedlem
Jon Magnus Dahl
Tlf: 906 86 696
E-post: jon.m.dahl@ffm.no

Likepersonsutvalget 
Ian M. Melsom
Tlf: 918 33 821
E-post: Ian.melsom@ffm.no

FFMUs representant 
Ingebjørg Larsen Vogt
E-post: ingebjorg.vogt@ffm.no

Varamedlem
Rolf Inge Ambjørnsen
E-post: rolf.ambjornsen@ffm.no

Varamedlem 
Elin Camilla Nilsen
E-post: elin.nilsen@ffm.no

Varamedlem
Kine Lyngås
E-post: kine.lyngas@ffm.no

 

Organisasjonshåndbok 2023 med retningslinjer for komiteene og div. 

Organisasjonshåndbok 2023

Valgkomiteens medlemmer

Leder:  Arne F. Vogt

Medlem: Syvert Skagestad

Valgkomiteen treffes på:

E-post: valgkomite@ffm.no

 

Redaksjonskomiteens medlemmer

Leder: Elisabeth Lillegrend

Medlem: Guro Skjetne

Medlem: Lene Paulsen

Medlem: Johnny G. Johansen

Redaktør av Muskelnytt: Bernt Roald Nilsen

Redaksjonskomiteen treffes på:

E-post: redaksjonskomite@ffm.no

Kontrollkomiteens medlemmer

Leder: Vibeke Aars-Nicolaysen

Medlem: Annie Aune

Medlem: Lars Bruun

Kontrollkomiteen treffes på:

E-post: kontroll@ffm.no