Likepersons- og studiearbeid

Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid er definert til å være funksjonshemmedes egen omsorgsarena. Det dreier seg om hjelp til selvhjelp til mennesker som er i samme situasjon som en selv. Dette kan gjelde både funksjonshemmede og pårørende.

Foreningens likepersonsarbeid koordineres ved hjelp av Likepersonsutvalget.

Les mer om likepersonsarbeid: 
Likepersonshåndbok revidert LPUmøte 04 februar2023

Studieforbundet Funkis

Studieforbundet Funkis ble stiftet i 1994 som en paraplyorganisasjon for organisasjoner, med medlemmer som har funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer – samt deres pårørende.

Deres hovedformål er voksenopplæring og de fordeler statlige voksenopplæringsmidler til våre medlemsorganisasjoner som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet. 

Foreningen velger en egen studieleder for to år av gangen ved valg på landsmøtet. Studielederen er foreningens hovedkontakt mot Studieforbundet, men det er opp til hvert enkelt FFM-styre å melde fra om kurs som er aktuelle for studiemidler.

Les mer om Studieforbundet Funkis her