Deres hovedformål er voksenopplæring og de fordeler statlige voksenopplæringsmidler til våre medlemsorganisasjoner som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet. 

Foreningen velger en egen studieleder for to år av gangen ved valg på landsmøtet. Studielederen er foreningens hovedkontakt mot Studieforbundet, men det er opp til hvert enkelt FFM-styre å melde fra om kurs som er aktuelle for studiemidler.

Les mer om Studieforbundet Funkis her