Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid er definert til å være funksjonshemmedes egen omsorgsarena. Det dreier seg om hjelp til selvhjelp til mennesker som er i samme situasjon som en selv. Dette kan gjelde både funksjonshemmede og pårørende.

Likepersonsarbeid skal gi funksjonshemmede og pårørende et annet tilbud og dekke et annet behov enn det, for eksempel, fagpersonell kan bidra med. Utgangspunktet er at den som har skoen vet best hvor den trykker.

Les mer informasjon om likepersonsarbeid: 
Likepersonshåndbok revidert LPUmøte 18 jan 2020

Likepersontjenesten – Ønsker du å snakke med noen?

Har du eller en av dine nærmeste en nevromuskulær sykdom eller en av diagnosene FFM er interesseforening for?

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon. 

E-post: likepersonstjeneste@ffm.no

FFMs likeperson telefon: 411 907 02

Når du kontakter oss på e-post eller telefon vil din henvendelse først bli besvart av en medarbeider eller en likeperson. I løpet av samtalen kan det oppstå et ønske om å snakke med en likeperson med samme diagnose eller en som har opplevd de samme utfordringene i dagliglivet. Det  forsøker vi å finne blant foreningens likepersoner.

Vi vil gjøre vårt beste for å besvare alle henvendelser så raskt som muligKontorets åpningstider 

Foreningen for muskelsyke (FFM) har mange likepersoner som har erfaring med egen diagnose, eller erfaring som pårørende til muskelsyke.

En Likeperson er først og fremst et medmenneske som har gjennomlevd de samme situasjonene som du selv er i eller lett kan komme opp i, f.eks:

  • Mistanke om at noe er galt, uten å vite.
  • Undersøkelsene før man får diagnose.
  • Alle de ubesvarte spørsmålene underveis.
  • Diagnosen, når svaret endelig kommer.
  • Muskelsykdommer i barnehage og skole
  • Utdanning og arbeid med en diagnose
  • Hva skal til for at jeg kan få en best mulig hverdag
  • Mulighetene til å leve slik jeg vil ut ifra mine forutsetninger

Det du og likepersonen snakker om kommer ikke videre, for likepersonen har taushetsplikt om det hun eller han får kjennskap til som likeperson. 

Facebook-sider som drives av ildsjeler kan gi deg nyttig informasjon

Norsk støttegruppe for ALS: Ta kontakt på epost for å bli medlem av gruppen: arn-bahu@online.no

Lukket gruppe for foreldre til muskelsyke barn: Ta kontakt på epost for å bli medlem i gruppen: randihelene@gmail.com

CMT NORWAY (charcot-marie-tooth): https://www.facebook.com/groups/CmtNorway/?fref=ts

Limb-Girdle Muscular Dystrophy:  https://www.facebook.com/groups/40099549382/?fref=ts

FFM er ikke ansvarlige for hva som skrives på Facebook-sidene nevnt ovenfor.

Likepersonsutvalget koordinerer likepersonsarbeidet i FFM. De blir valgt på FFMs landsmøte, etter hjemles i § 8 LIKEPERSONSARBEID i vedtektene.

Leder

Ian M. Melsom

Medlemmer

Marit J. Hansen

Mette Nonseth

Tore Ødegård

Epost: lpu@ffm.no