Tildelinger/rapporter 2020

Prosjektnavn «Symptoms and Outcome measures for Upper Limb function in Myotonic Dystrophy type 1 (SOUL-DMI)»

Søker: Hanne Ludt Fossmo, Spesialfysioterapeut og Forskningkoordinator, OUS

Prosjektperiode: 31.12.2019 – 31.12.2023.

Innvilget kr 360.000 for 2020.
Kort om prosjektet 

Sist endret 15.02.2021