Tildelinger/rapporter 2017

FAGARTIKLER OG ARTIKLER I MUSKELNYTT PUBLISERT I 2017, TIDLIGERE PROSJEKT:

Prosjektnavn:  “Identifisering av nye typer muskelsykdom ved bruk av dypsekvensering.”
Søker: Laurence Bindoff, professor, Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk medisin & Overlege, Avdeling for nevrologi, Haukeland universitetssykehus
Prosjektperiode: 2013-2015
Fagartikkel publisert 04.01.2017 finner du her.
Artikkel i Muskelnytt 2-2016 finner du her

Prosjektnavn: “Myastenia Gravis; epidemiologiske, kliniske og genetiske aspekter.”
Søker/prosjektleder: Marion Boldingh, lege/stipendiat ved Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.
Prosjektperiode: 2012 – 01.03.2015
Innvilget mars 2014: kr 50.000,- fortsettelsesmidler for 01.01.2015-01.03.2015
Innvilget oktober 2014 etter ny søknad: Fortsettelsesmidler til 31.04.2015 kr. 120.000,-
Samlet tildeling for 2015: kr 170.000,-
Prosjektet avsluttet i 2017. Les artikkel i MN nr 2-2017 her

Disputas med workshop 28.10.2016, se nedenfor.

TILDELING I 2016 OG RAPPORT 2017

Prosjektnavn: Seminar om myasthenia gravis i anledning disputas av Marion I. Boldingh om “Myasthenia Gravis; Epidemiological and clinical aspects”.
Søker: Chantal Tallaksen, overlege, dr.med, professor i nevrologi, Nevrologisk avdeling, OUS, Ullevål; Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo
Tidspunkt: 27. oktober 2016 kl 14-17
Sted: Oslo universitetssykehus, Ullevål
Innvilget sum: Kr. 10.000
Artikkel i Muskelnytt nr 1-2017 Nyttig fagseminar om Myasthenia gravis i Oslo før jul

TILDELINGER I 2017

Prosjektnavn: «Monitorering av pasienter med kronisk underventilering behandlet med non-invasiv ventilasjon; Hvilke undersøkelser bør gjøres ved rutinekontroll?». 
Søker: Sigurd Aarrestad, overlege Lungemedisinsk avdeling, Ullevål, Oslo Universitetssykehus. Regional koordinator for langtids mekanisk ventilasjon Helse Sør-Øst, Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespirator-behandling, Haukeland Universitetssykehus.
Prosjektperiode: 01.11.12 – høst 2017
Innvilget sum 2017: kr. 240.000,-
Fagartikkel publisert i Respiratory Medicine i 2016 finner du her
Artikkel i Muskelnytt 3-2016 finner du her
Les artikkel i Respiratory Medicine 2017 v/ S.Aarrestad her

Les artikkel i Respiratory Medicine 2018 v/S.Aarrestad:

TILDELINGER I 2017 FOR PROSJEKTÅRET 2018
Prosjektnavn: «Patofysiologiske mekanismer ved Limb Girdle muskeldystrofi type 2I»
Søker: Øivind Nilssen, Professor, Medisinsk genetisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
Prosjektperiode: 31.12.16 – 31.12.19
Innvilget sum 2018: kr 70.000

Sist endret: 12.03.2018