Tildelinger/rapporter 2016

Prosjekt: Promotering av filmen «PÅ LÅNT TID» – (tidl. arbeidstittel: «Et liv verd å leve»)
Søkere: Joakim Ferdinand Simmons m.fl.
Oktober 2014: Innvilget kr 6.000,-
Se link til filmen her
Artikkel i Muskelnytt 2-2015
Andre linker/artikler:
Facebooksiden til På lånt tidhttps://www.facebook.com/pa.lant.tid/timeline
Oslo Fotokunst-skole, Artikkel om Ragnhild og På lånt tidhttp://ofksfoto.no/2015/03/21/fra-ofks-til-tv-skolen-pa-lillehammer/
Høgskolen i Lillehammer; Artikkel om Ragnhild og På lånt tid:

Prosjektnavn: «Monitorering av pasienter med kronisk underventilering behandlet med non-invasiv ventilasjon; Hvilke undersøkelser bør gjøres ved rutinekontroll?». 
Søker: Sigurd Aarrestad, overlege Lungemedisinsk avdeling, Ullevål, Oslo Universitetssykehus. Regional koordinator for langtids mekanisk ventilasjon Helse Sør-Øst, Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespirator-behandling, Haukeland Universitetssykehus.
Prosjektperiode: 01.11.12 – høst 2017
Innvilget sum for 2016: kr. 240.000,-
Fagartikkel publisert i Respiratory Medicine i 2016 finner du her
Artikkel i Muskelnytt 3-2016 finner du her
Les artikkel i Respiratory Medicine 2017 v- S.Aarrestad her

Prosjektnavn: “Identifisering av nye typer muskelsykdom ved bruk av dypsekvensering.”
Søker: Laurence Bindoff, professor, Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk medisin & Overlege, Avdeling for nevrologi, Haukeland universitetssykehus
Prosjektperiode: 2013-2015
Søknadssum: 2013 kr 140.000,-, 2014 kr 100.000,-, 2015 kr. 100.000,-
Oktober 2012: Innvilget kr 100.000,- for 2013.
Mars 2014: Innvilget kr 100.000,- for 2014.
Oktober 2014: Innvilget kr 80.000,- for 2015.
Artikkel i Muskelnytt 2-2016 finner du her
Fagartikkel publisert 04.01.2017 finner du her.

TILDELINGER I 2016

Prosjektnavn: Seminar om myasthenia gravis i anledning disputas av Marion I. Boldingh om “Myasthenia Gravis; Epidemiological and clinical aspects”.
Søker: Chantal Tallaksen, overlege, dr.med, professor i nevrologi, Nevrologisk avdeling, OUS, Ullevål; Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo
Tidspunkt: 27. oktober 2016 kl 14-17
Sted: Oslo universitetssykehus, Ullevål
Innvilget sum: Kr. 10.000
Artikkel i Muskelnytt nr 1-2017 Nyttig fagseminar om Myasthenia gravis i Oslo før jul

TILDELINGER I 2016 FOR PROSJEKTÅRET 2017

Prosjektnavn: “Kartlegging av nye subgrupper ved myasthenia gravis”

Søker: Angelina H. Maniaol, overlege, Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Prosjektperiode: 1.januar 2016 – 1.desember 2017
Innvilget sum: Kr. 55.000
Les artikkel i MN 1.2018 her

Prosjektnavn: “Modellering av konstruerte neurale nettverk i studiet av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)”
Søker: Ioanna Sandvik PhD, Forsker, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim
Prosjektperiode: 01.01.2016 – 01.01.2018
Innvilget sum: Kr 60.000

Prosjektnavn: “Bruk av hostemaskin for barn og unge med nevromuskulære sykdommer og svak hoste”
Søker: Brit Hov, spesialfysioterapeut, MSc, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus HF
Prosjektperiode: 01.01.2017 – 31.12.2018
Innvilget sum: Kr 100.000
Les artikkel i MN 1 2018 her

Sist endret 12.03.2018