Tildelinger/rapporter 2015

Prosjektnavn: «Monitorering av pasienter med kronisk underventilering behandlet med non-invasiv ventilasjon; Hvilke undersøkelser bør gjøres ved rutinekontroll?». 
Søker: Sigurd Aarrestad, overlege Lungemedisinsk avdeling, Ullevål, Oslo Universitetssykehus. Regional koordinator for langtids mekanisk ventilasjon Helse Sør-Øst, Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespirator-behandling, Haukeland Universitetssykehus.
Prosjektperiode: 01.11.12 – høst 2017
Innvilget sum for 2016: kr. 240.000,-
Fagartikkel publisert i Respiratory Medicine i 2016 finner du her

Prosjektnavn: “Kartlegging av nye subgrupper ved myasthenia gravis”
Søker: Angelina H. Maniaol, Overlege Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Prosjektperiode: 1.januar 2016 – 1.desember 2017
Innvilget sum for 2016: kr 40.000,-

Prosjektnavn: “Tverrfaglig nasjonalt nettverksmøte om ALS”
Søker: Tverrfaglig ALS-team ved OUS HF, Ullevål, Nevrologisk avdeling v/Åse Kroken Paust, fysioterapiavdelingen, Nevrologisk avdeling, Ullevål
Prosjektperiode: 3. og 4. februar 2016
Innvilget sum for 2016: kr 50.000,-

Sist endret 19.11.2015