Tildelinger/rapporter 2014

Prosjekt: «Myastenia Gravis; epidemiologiske, kliniske og genetiske aspekter.»
Søker/prosjektleder: Marion Boldingh, lege/stipendiat ved Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.
Prosjektperiode: 2012 – 01.03.2015
Søknadssum: kr 176.331,-
Innvilget mars 2014: kr 50.000,- fortsettelsesmidler for 01.01.2015-01.03.2015
Innvilget oktober 2014 etter ny søknad: Fortsettelsesmidler til 31.04.2015 kr. 120.000,-
Samlet tildeling for 2015: kr 170.000,-

Prosjekt: «Identifisering av nye typer muskelsykdom ved bruk av dypsekvensering.»
Søker: Laurence Bindoff, professor, Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk medisin & Overlege, Avdeling for nevrologi, Haukeland universitetssykehus
Prosjektperiode: 2013-2015
Søknadssum: 2013 kr 140.000,-, 2014 kr 100.000,-, 2015 kr. 100.000,-
Mars 2014: Innvilget kr 100.000,- for 2014. Det må søkes i september 2014 for midler for 2015. Fremdriftsrapport må følge søknaden.
Oktober 2014: Innvilget kr 80.000,- for 2015.

Prosjekt: «Et liv verd å leve» (foreløpig arbeidstittel). En dokumentarfilm, personportrett av Pål Eikrem, som lever med ALS.
Søkere: Joakim Ferdinand Simmons, produsent, Ragnihild Nøst Bergem, regi og foto, Øystein Skattum, lyd. Studenter ved avdeling for TV-fag, Produksjons- og prosjektledelse, Høgskolen i Lillehammer.
Søknadssum: kr 8.000,-
Prosjektperiode: 26.februar 2014-10.juni 2014
Mars 2014: Innvilget kr. 8.000,-
Prosjekt: Promotering av filmen «PÅ LÅNT TID» – (tidl. arbeidstittel: «Et liv verd å leve»)
Søkere: Joakim Ferdinand Simmons m.fl.
Oktober 2014: Innvilget kr 6.000,-
Se link til filmen her
Artikkel i Muskelnytt 2-2015
Andre linker/artikler:
Facebooksiden til På lånt tidhttps://www.facebook.com/pa.lant.tid/timeline
Oslo Fotokunst-skole, Artikkel om Ragnhild og På lånt tidhttp://ofksfoto.no/2015/03/21/fra-ofks-til-tv-skolen-pa-lillehammer/
Høgskolen i Lillehammer; Artikkel om Ragnhild og På lånt tid:
http://hil.no/om_hoegskolen/organisasjon/fagavdelinger/tv_fag_tvf/nyhetsoversikt_tvf/aktuelt_studium_dokumentarregi

Prosjektnavn: «Monitorering av pasienter med kronisk underventilering behandlet med non-invasiv ventilasjon; Hvilke undersøkelser bør gjøres ved rutinekontroll?». 
Søker: Sigurd Aarrestad, overlege Lungemedisinsk avdeling, Ullevål, Oslo Universitetssykehus. Regional koordinator for langtids mekanisk ventilasjon Helse Sør-Øst, Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespirator-behandling, Haukeland Universitetssykehus.
Prosjektperiode: 01.11.12 – høst 2017
Innvilget sum for 2015: kr. 240.000,-

Prosjekt : TV-dokumentar «Hva med meg?», promotering, teksting mm.
Prosjektleder: Torgeir Kalvehagen, Filmplot AS
Vedtak: Tilleggsbevilgning kr. 50.000,- kan utbetales
Filmen er vist på NRK Super 6.11.2014
Artikkel i Muskelnytt nr 2-2014 side 24 og 25

Forskningsfondets Årsberetning og Årsregnskap 2014

Sist endret 18.06.2015