Tildelinger/rapporter 2013

Prosjektnavn: Myasthenia gravis epidemiologi i en nordisk kohort. Medikamentell behandling, komorbiditet og behandlingsstrategier.”
Søker: Jintana B. Andersen, PhD-stipendiat Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: august 2013-01.05.2015
Søknadssum: 2014 kr 95.000,-
Vedtak: Søknaden er innvilget

Prosjektnavn: “Hjemmebasert musikkterapitilbud for personer med amytrofisk lateral sklerose (ALS) og deres partner – en gjennomførbarhetsstudie.”
Søker: Dr. Wolfgang Schmid, Førsteamanuensis i musikkterapi, Griegakademiet, GAMUT, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: mai 2013-september 2014
Søknadssum: kr 8.270,-
Vedtak: Søknaden er innvilget

Artikkel i Muskelnytt nr 2-2015

Prosjektnavn: “Flerkamera-livestreaming i forbindelse med Nordisk ALS-møte 2013”
Søker: Birger Bergmann Jeppesen
Søknadssum: DKK 31.000,-
Vedtak: Søknaden er innvilget med kr. 10.000,-

Nordisk ALS-møte 2013 Livestreaming

Invitasjon og Program Nordisk ALS-konferanse 2013

Forskningsfondets Årsberetning og Årsregnskap 2013

TIDLIGERE PROSJEKT
Prosjektnavn: “Forekomst av nevromuskulære sykdommer hos barn og unge i sju fylker i Sør-Øst Norge”.
Prosjektledelse: Magnhild Rasmussen, overlege dr.med., Barneavdeling for nevrofag og Kompetansesenter for medfødte muskelsykdommer, Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus m.fl

Artikkel i Muskelnytt nr 2-2013             Artikkel i Journal of Pediatric Neurology 10 (2012)

Sist oppdatert 18.06.2015