Tildelinger/rapporter 2011

Prosjekt: “Hva med meg? – en dokumentarfilm om barn som pårørende”
Søker/prosjektleder: Torgeir Kalvehagen, Filmplot AS
Søknadssum: kr 250.000,- for 2011 og kr 50.000,- for 2012
Prosjektperiode: Utsatt til 2012 og 2013
Innvilget: kr 250.000,- for 2012 og kr 50.000,- for 2013

Artikkel i Muskelnytt nr 2 – 2014 side 25 og 25

Prosjekt: “Myastenia Gravis; epidemiologiske, kliniske og genetiske aspekter.”
Søker/prosjektleder: Marion Bolldingh, lege/stipendiat ved Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.
Prosjektperiode: 2012, publisering i 2013
Søknadssum: kr 120.000,-
Innvilget: kr 50.000,- til dekning av driftskostnader

Prosjektperioden er utvidet, og prosjektet er planlagt avsluttet i 2015, se tildelinger 2014.

Forskningsfondets Årsberetning og Årsregnskap 2011

Sist endret 18.06.2015