Tildelinger/rapporter 2018

Prosjektnavn: «Bruk av hostemaskin for barn og unge med nevromuskulære sykdommer og svak hoste».
Søker: Brit Hov, spesialfysioterapeut, MSc, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus HF
Prosjektperiode: 01.01.2017 – 31.12.2018 for søkte del av prosjektet
Innvilget kr 100.000 for prosjektåret 2018.
Om prosjektet Bruk av hostemaskin for barn og unge med nevromuskulære sykdommer og svak hoste

Prosjektnavn: «Patofysiologiske mekanismer ved «Limb Girdle» muskeldystrofi type 2I»
Søker: Øivind Nilssen, Professor, Medisinsk genetisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
Prosjektperiode: 31.12.16 – 31.12.19
Innvilget kr 40.000 for prosjektåret 2019.
Om prosjektet Patofysiologiske mekanismer ved Limb Girdle muskeldystrofi type 2I

Prosjektnavn: «Nor-SMA: Effekt og sikkerhet ved bruk av Nusinersen hos norske pediatriske pasienter med spinal muskelatrofi (SMA)»
Søker: Sean Wallace, Overlege, Barneavdelingen, seksjon for nevrofag, MD, PhD, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Periode: 01.01.19 – 31.12.21 (evt. sluttdato 31.12.24)
Innvilget kr 150.000 for prosjektåret 2019.
(Varamedlem i styret Magnhild Rasmussen erklærte seg inhabil og har ikke deltatt i tildelingen.)
Om prosjektet Nor-SMA, Effekt og sikkerhet ved bruk av Nusinersen hos norske pediatriske pasienter med spinal muskelatrofi,SMA

Prosjektnavn: «Limb-girdle muskeldystrofi type 2I i Norge – en kohortestudie»
Søker: Overlege Kjell Arne Arntzen, Nevromuskulær kompetansesenter (NMK), Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Prosjektperiode: 01.01.19 – 30.04.2022
Det innvilges for 2019 midler til å dekke kostnader til pasientegenandel reise og brukermedvirkning, totalt kr 45.000.
Om prosjektet Limb-girdle muskeldystrofi type 2I i Norge – en kohortestudie

Sist redigert 29.01.2019