Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Erik Allums Legat

Erik Allums legat for Duchennes muskeldystrofi ble opprettet i 1995 av Kåre Allum, far til Erik.

Legatet har til formål å yte økonomisk bistand til:
• støtte for utvikling av ny viten om Duchennes muskeldystrofi eller andre nevromuskulære sykdommer
• spesielle tiltak og utvikling av hjelpemidler som får en direkte effekt på hverdagssituasjonen og livskvaliteten til personer med Duchennes muskeldystrofi og deres familier.
Det gis ikke tilskudd til tiltak for enkeltpersoner, men sosiale tiltak rettet mot grupper kan vurderes.

Nye VEDTEKTER Legatet 2017

Søknad

Det kan gis tilskudd fra legatet på ca kr 50.000. Styret kan i noen tilfeller tildele et høyere beløp.
Søknadsfrist er 15. september 2018 for prosjekt i 2019.

Søknaden må inneholde:

  1. Søkers navn, tittel, adresse, kontaktinformasjon og kontonummer
  2. Navn på tiltaket/prosjektet
  3. Søknaden må innholde start- og sluttdato, målgruppe, målsetting og plan for gjennomføringen eventuelt program. (Maks 3 A4 sider.)
  4.  Tiltaket/prosjektets betydning for muskelsyke, pårørende og/eller fagmiljøene
  5.  Budsjett, inkludert andre finansieringskilder og eventuelle samarbeidspartnere
  6. Sammendrag av søknaden, maks 500 tegn, som kan legges ut på www.ffm.no.
  7. En kort omtale av prosjektet (2-3 setninger) som informasjon til Foreningens medlemmer på nettsiden.

Søknad sendes på e-post til fondet@ffm.no og 5 eksemplar sendes i papirformat til Legatet.
Adresse: Erik Allums Legat, c/o Foreningen for Muskelsyke, Fekjan 7 F, 1394 NESBRU.

Etter styrevedtak i 2014 skal det ved tildelinger fra kr 50.000 og oppover avsettes kr 5.000 av beløpet, som utbetales dersom styret godkjenner søkers rapport og regnskap, og artikkel er sendt inn til Muskelnytt.
Regelen gjelder fra 2016.

Rapporteringsfristen er 1. mars og evt. innvilgede restbeløp overføres før 30. april.

Rapportering

Det kreves at søker/prosjektansvarlig leverer rapport og regnskap året etter prosjektåret. Rapporteringsfrist 1. mars.
Styret i Erik Allums Legat setter som forutsetning for tildelingene at søker sender en rapport/artikkel, med bilder, som kan publiseres i tidsskriftet Muskelnytt og/eller på www.ffm.no.

Styret

Legatet ledes av et styre som består av representanter for Foreningen for Muskelsyke og fagpersonell med god kjennskap til Duchennes muskeldystrofi. Styret tildeler tilskudd hvert år etter søknad.

Styret

Det er Legatets styre som foretar årlige tildelinger av tilskudd etter søknad.

Styret består av:
Tone I. Torp, leder for FFM
Tore Arnulf Hagen, oppnevnt av FFM i Buskerud og Vestfold
Trine Haug Popperud, nevrolog, oppnevnt av Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) og Seksjon for klinisk nevrofysiologi, Nevrologisk avdeling, OUS
Gro Solbakken, fysioterapeut, Senter for habilitering, Drammen Sykehus, oppnevnt av Fylkesmannen i Buskerud

Ta gjerne kontakt med daglig leder Kristin M. Gran Rolfsnes, telefon 41 31 40 46 (tirsdag), mobil 41 51 39 81.
E-post: fondet@ffm.no

Sist oppdatert 14.02.2018

Click to listen highlighted text!