Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer

Søknadsfrist 10. januar

Totalt til tildeling kr 500.000.

Søkere kan forvente tilbakemelding i mars.

Fondet innvilger normalt IKKE støtte til studieturer og trykking av publikasjoner. Fondet vil sjeldent kunne fullfinansiere prosjekter.

Last ned i pdf for å lese:

Info til søkere FONDET 2023

Fondets vedtekter

Les alt som Forskningsfondet

Erik Allums Legat

Erik Allums legat for Duchennes muskeldystrofi ble opprettet i 1995 av Kåre Allum, far til Erik.

Legatet har til formål å yte økonomisk bistand til:
 • støtte for utvikling av ny viten om Duchennes muskeldystrofi eller andre nevromuskulære sykdommer 
 • spesielle tiltak og utvikling av hjelpemidler som får en direkte effekt på hverdagssituasjonen og livskvaliteten til personer med Duchennes muskeldystrofi og deres familier. 
Det gis ikke tilskudd til tiltak for enkeltpersoner, men sosiale tiltak rettet mot grupper kan vurderes.

Les Legatets vedtekter her: Nye VEDTEKTER Legatet 2017

Søknad

Søknadsfrist 10. januar.
Totalt til tildeling ca 300 000.

Les alt om Erik Allums Legat