Kompetansesentere

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset Nord Norge

Nevromuskulært kompetansesenter  i Tromsø har et landsomfattende tverrfaglig tilbud om utredning av personer med nevromuskulær sykdom. Det kreves henvisning av lege (evt fysioterapeut). Dersom du har vært innlagt tidligere til utredning ved andre sykehus kan du bli henvist til NMK for å få mer spesifikk utredning – også i forhold til treningspotensiale. NMK diagnostiserer og behandler pasienter med medfødte nevromuskulære sykdommer fra hele landet. Alle som trenger informasjon knyttet til medfødte nevromuskulære sykdommer kan henvende seg til NMKs sekretariat.

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo Universitetssykehus

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander  hører inn under Nevrologisk avdeling, Nevroklikken ved OUS. I enheten er det ansatt nevrologer, barnenevrologer, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog og forskningssykepleier.

Tar imot henvendelser og pasienter fra hele landet med mistanke om eller bekreftet nevromuskulær tilstand.  Arbeider  for å bedre tilbudet til personer med  medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander gjennom forskning, utviklingsarbeid og nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

 

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Frambu samler og utvikler kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser og sprer denne til personer med diagnose og deres pårørende og fagmiljøer.

Senterets kjernetilbud er:

  • informasjons- og kommunikasjonsarbeid
  • Veiledningstjenester
  • kurs og leire
  • forskning og utviklingsarbeid