Forskningfondets tildelinger for 2020

Prosjektnavn: «Patofysiologiske mekanismer ved «Limb Girdle» muskeldystrofi type R9 (2I)»
Søker: Øivind Nilssen, Professor, Medisinsk genetisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
Prosjektperiode: 31.12.16 – 31.12.20
Innvilget kr 70.000 for prosjekt-året 2020.
Kort om prosjektet

Prosjektnavn: «Byrden av MG sykdom – en langsgående sammenligning av livskvalitet og relaterte faktorer i en nasjonal norsk mg KOHORT etter 10 år.»
Søker: Marion Bolding, PhD, medical doctor, Nevrologisk avdeling Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus
Prosjektperiode: 2020
Innvilget kr 30.000 til å utvikle elektronisk spørreskjema, forutsatt at post-dok blir finansiert av andre.
Kort om prosjektet