Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

FFM Prosjekter

Nytt hefte fra FFM om IT–hjelpemidler for bevegelseshemmede

Heftet beskriver IT hjelpemidler med hovedfokus på fysiske hjelpemidler som kan bidra til å gi en god arbeidsplass og arbeidsstilling ved bruk av stasjonær datamaskin. Heftet har et eget kapittel om hjelpemidler i skolen, og forteller også om mulighetene gjennom NAV hjelpemiddelsentralen og den kommunale førstelinjetjenesten.http://ffm.no/2017/12/12/nytt-hefte-fra-ffm-om-it-hjelpemidler-for-bevegelseshemmede/

Selvforsvar uten fysisk styrke

I dette prosjektet har FFM utarbeidet et hefte som bevisstgjør, og beskriver muligheter for å forsvare seg. Selv om du har fysiske begrensninger, er det godt mulig å trene på selvforsvar.

Nevroelementært

Med Prosjekt Nevroelementært har Foreningen for Muskelsyke styrket informasjon og veiledningsarbeidet i FFM ved å utarbeide nye brosjyrer og skolere likepersoner/ambassadører.

Fysiske funksjonshemninger og utmattelse

– En kartlegging av elever med muskelsykdommer i grunnskolen Kartleggingsprosjektet vil være nyttig for alle som har interesse av å legge til rette for en best mulig skole. Det kan være foreldre, lærere og FFM, men i hovedsak henvender rapporten seg til beslutningstakere.

Samlivskurs – Leve sammen

I dette prosjektet har FFM systematisert noen av de erfaringen vi har gjort så langt, og laget et studiemateriell som kan brukes av våre medlemmer og andre. Prosjektet ble gjennomført med midler fra Bufdir i 2015/2016 av prosjektleder Laila Bakke.

God skole

Med denne informasjonen ønsker Foreningen for Muskelsyke å bidra til at elever med funksjonshemning kan få en bedre skolehverdag. Vi har samlet informasjon om rettigheter elever har når skolehverdagen skal tilrettelegges og hvordan disse kan brukes praktisk.

Kunsten å kose seg på sykehus – en bok for barn innlagt på sykehus

Forfatter er Laila Bakke , bok prosjektet er gjennomført i regi av Foreningen for Muskelsyke og finansiert av ExtraStiftelsen.

Mitt liv – Mine valg

Dette er en informasjonshefte som er utviklet gjennom prosjektet ”Mitt liv, mine valg”. Prosjektet har gått ut på å samle informasjon om tema som kan være aktuelt om en får en progredierende, nevromuskulær, sykdom. Informasjonen samles i et hefte, slik at det skal være enkelt å finne frem til det man trenger.

Bare pisspreik

Prosjekt Bare pisspreik er gjennomført i regi av Foreningen for Muskelsyke og finansiert av ExtraStiftelsen. To tips- og erfaringssamlinger ble gjennomført i 2010.

Prosjektet fikk navnet Bare pisspreik, for å bringe humor inn i et alvorlig tema. «Rett i koppen» fikk ny mening. UVI er mer enn strålefare og å kontrollere utslippene er mange gode på. Det handler om å tisse på den enkleste mulige måten. Det er energibesparene og tar mindre tid.

Å skyte fra hofta 

Skyte foto fra hofta var et fotokurs for å lære å skyte gode bilder fra rullestol og produksjon av likemannsfilm om teknikk, utstyr og smarte løsninger.
Prosjektet ble gjennomført i regi av Foreningen for Muskelsyke og finansiert av ExtraStiftelsen

Fotokurset ble gjennomført i august 2009 og filmen ble ferdigstilt i desember samme år. I 2010 ble det kopiert forstørrelser av bilder. Bildene og filmen ble vist på utstilling i oktober, i forbindelse med Foreningen for Muskelsykes landsmøte.

Click to listen highlighted text!