Foreningen for muskelsyke (FFM) er interesseorganisasjonen for muskelsyke i Norge.

Gjennom 13 lokallag og Foreningen for muskelsykes ungdom informerer  vi muskelsyke og deres pårørende, og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser. Foreningen sprer kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon, medvirker til bedre behandlingsmuligheter og støtter forskning omkring muskelsykdommer.

Foreningen er med i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og har søsterorganisasjoner i en rekke land.

FFM ble stiftet i 1981. 

Personvernerklæring 2022

Handlingsplan 2023-2025

Prinsipprogram 2020-2025

Organisasjonshåndbok 2023

Likepersonshåndbok redigert 4. februar 2023

 

Brosjyrer

Med handlekurv

Prosjekter

Prosjekter i FFM

Vedtekter

Vedtekter FFM

Protokoller

Oversikt protokoller

Interessepolitisk engasjement

Siste utgave av Muskelnytt

Muskelnytt nr 4 - 2023

Bernt Roald Nilsen

Redaktør for tidsskriftet Muskelnytt
E-post: muskelnytt@ffm.no

Line Wåler 

Informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider
Tlf: 957 433 07
10.00 – 15.00 mandag, tirsdag, onsdag
E-post: line.waaler@ffm.no

Tollef Ladehaug

Prosjekt- og organisasjonsrådgiver
Tlf: 411 907 02
09.00 – 15.00 mandag – fredag
Epost: tollef.ladehaug@ffm.no

Kristin M. Gran Rolfsnes

Regnskap og medlemsregister
Tlf: 403 290 09 
Mandag og onsdag 12.00-15.00 
Tirsdag   09.00-15.00 
Torsdag  4 t med start mellom 10.00 og 12.00 
E-post: kristin.rolfsnes@ffm.no

Vikar for daglig leder Tone I. Torp :
Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer
og Erik Allums Legat for Duchenne muskeldystrofi
Tlf: 403 290 09
E-post fondet@ffm.no
Kjernetid 1000 – 1400 mandag og torsdag

Charlotte Mørch

Kontormedarbeider 
09.00 – 15.00 mandag, onsdag og torsdag 
E-post: charlotte.morch@ffm.no